Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška o zámere vyhlásiť chránený areál Tisovský kras

Verejná vyhláška
Mapa navrhovaných zón
Mapa pozemkov podľa foriem vlastníctva

Vyvesené: 12. 7. 2022

Dátum zvesenia: 15. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť