Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí prác a výkonu oprávnení vyplyvajúcich § 21 ods. 6 zákona č. 4522021 Z. z. elektornických komunikáciách

Oznámenie o začatí prác a výkonu oprávnení vyplyvajúcich § 21 ods. 6 zákona č. 4522021 Z. z. elektornických komunikáciách

Vyvesené: 21. 9. 2022

Dátum zvesenia: 7. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť