VZN č. 2-2024 ktorým MsZ v Tisovci zrušuje Materskú školu Vansovej 231 Tisovec

VZN č. 2-2024 ktorým MsZ v Tisovci zrušuje Materskú školu Vansovej 231 Tisovec
Dátum zvesenia: 17. 7. 2024