Zasadnutie MsZ zo dňa 26.6.2024

Pozvánka

Uznesenia 

Zápisnica

 

Dokumentácia:

Príloha č. 1 Plán kontrolnej činnosti HKM na II. polrok 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 794.93 kB

Príloha č. 2 RO č. 1-2024 za ZUŠ.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 513.86 kB

Príloha č. 3 RO č. 3-2024 za mesto.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 622.71 kB

Príloha č. 4 Návr VZN. zverejnenie, vyhodnotenie pripom..pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.3 MB

Príloha č. 5 Zápis z rokovania Komisie ochrany ver. záujmu.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 797.16 kB