Milan Brádňan

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 16. decembra 2022 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Milan Brádňan, vo veku 58 rokov, z Rimavskej Píly.
Posledná rozlúčka sa bude konať 21.12.2022 o 14.00 hodine v Evanjelickom kostole v Rim. Píle.

Dátum vloženia: 19. 12. 2022 10:29
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 12. 2022 10:32
Autor: Bc. Michala Kupcová Durecová