Marta Ambrózová

Smútiaca rodina a Mestský úrad v Tisovci s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 4. apríla 2022 nás navždy opustila manželka, matka, stará matka, blízka príbuzná a naša spoluobčianka pani Marta Ambrózová, rod. Ružáková z Jesenského ulice.

 Svojich najbližších a známych opustila vo veku 64 rokov. Obrad cirkevnej rozlúčky s pani Martou Ambrózovou sa bude konať v piatok 29. júla 2022 o 14:00 v Rímskokatolíckom kostole v Tisovci.  

Dátum vloženia: 27. 7. 2022 14:34
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 8. 2022 10:29
Autor: Správca Webu