Jana Guzmová, rod. Kunštárová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 15. decembra 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Jana Guzmová, vo veku 69 rokov, z Daxnerovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 17.12.2021 o 12.00 hodine v Dome smútku v Tisovci.

Dátum vloženia: 16. 12. 2021 7:58
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 12. 2021 8:00
Autor: Bc. Michala Kupcová Durecová