Ján Caban

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 14. apríla 2023 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Ján Caban, vo veku 52 rokov, z Bakulínyho ulice.
Všetci, ktorí ste ho poznali a mali rad, venujte mu tichú spomienku.

Dátum vloženia: 17. 4. 2023 13:40
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 4. 2023 13:43
Autor: Bc. Michala Kupcová Durecová