Anna Bálintová, rod. Hudecová

Smútiaca rodina a Mestský úrad v Tisovci s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 3.8.2021 nás navždy opustila matka, stará a prastará mama, sestra, blízka príbuzná, naša spoluobčianka p. Anna Bálintová, rod. Hudecová z Daxnerovej ul. Svojich najbližších a známych opúšťa vo veku 79 rokov.

Obrad občianskej rozlúčky sa uskutoční vo štvrtok (5.8.2021) o 15.00 hod. v Dome smútku na Muránskej ulici. Sústrasť je možné pozostalým vysloviť 1 hodinu pred smútočným obradom.

Všetci, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.

Dátum vloženia: 4. 8. 2021 10:40
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 8. 2021 9:45
Autor: