Realizované projekty od roku 2021

n

Miestne občianske a poriadkové služby v meste Tisovec

Dátum: 5. 6. 2024

Miestne občianske a poriadkové služby v meste Tisovec

it

Zníženie svetelného znečistenia v meste Tisovec

Dátum: 9. 4. 2024

Zníženie svetelného znečistenia v meste Tisovec

 Rozvoj kybernetickej bezpečnosti 1

Rozvoj kybernetickej bezpečnosti

Dátum: 1. 12. 2023

Rozvoj kybernetickej bezpečnosti

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Tisovec

Dátum: 10. 8. 2023

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Tisovec

mv

Riešenie migračných výziev v meste Tisovec

Dátum: 30. 6. 2023

Riešenie migračných výziev v meste Tisovec

ds

Obnova domu smútku Tisovec

Dátum: 23. 11. 2022

Obnova domu smútku Tisovec

Rozvoj energetických služieb v meste Tisovec

Dátum: 1. 3. 2022

Rozvoj energetických služieb v meste Tisovec

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Dátum: 31. 1. 2022

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Podpora opatrovateľskej služby II v meste Tisovec 1

Podpora opatrovateľskej služby II v meste Tisovec

Dátum: 20. 1. 2022

Podpora opatrovateľskej služby II v meste Tisovec

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tisovec

Dátum: 25. 11. 2021

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tisovec

Autobusové prístrešky Tisovec

Dátum: 15. 10. 2021

Autobusové prístrešky Tisovec

Investícia do rekreačnej a turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie v meste Tisovec - Tančiareň

Dátum: 7. 9. 2021

Investícia do rekreačnej a turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie v meste Tisovec - Tančiareň

Občianska poriadková služba v meste Tisovec

Dátum: 28. 6. 2021

Občianska poriadková služba v meste Tisovec