Výročná správa a záverečný účet mesta Tisovec

Mesto Tisovec spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2014 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Pred schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu podľa § 16 ods. 9 citovaného zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Záverečný účet mesta Tisovec je zverejnený na úradnej tabuli mesta Tisovec a na pracovisku vedúcej finančného oddelenia v kancelárii číslo 203 na poschodí Mestského úradu v Tisovci. Rokovanie o ňom bude mať Ekonomická komisia dňa 14.05.2015 a následne o ňom budú rokovať poslanci Mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 27.05.2015

Prílohy

Výročná správa a záverečný účet mesta 2014

vyrocna_sprava_a_zaverecny_ucet_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 990,11 kB

Plnenie rozpočtu za rok 2014

plnenie_rozpoctu_za_rok_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,1 kB
Dátum vloženia: 12. 5. 2015 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu