Navigácia

Obsah

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

logo

 

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

 

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.  

 

•           Zmluva o spolupráci číslo .....................N20160201003.

•          Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : ...........01.03.2016

•          Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: .........30.06.2019

 

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankyne našej obce:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: .......... Mgr. Irena Vetráková 

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: ...........Mgr. Lucia Ivanová 

Terénna pracovníčka/pracovník .........................Renata Huľuková  

E- mail: .............................................................tsptisovec@gmail.com Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  

Tel. kontakt:......................................................0911/878 601, 0911/372 979

Adresa kancelárie:.............................................Mestský úrad Tisovec

                                                                        Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec