Obsah

Mgr. Lýdia Naďová

vCard

Úloha v org. štruktúre