Obsah

Bc. Michala Durecová

poschodie, č. d. 202

Úloha v org. štruktúre

Mesto Tisovec - Sekretariát primátora
Nám. Dr. V. Clementisa 1, Tisovec

Komisia zbor pre občianske záležitosti „Človek-človeku“ - Člen