Obsah

Adriana Zavadinková

vCard

Úloha v org. štruktúre