Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Tisovec

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Rukavicová Iveta, Bc. Komunitné centrum Rimavská Píla - komunitný pracovník Komunitného centra

Mobil: 0911 372 979