Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Tisovec

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Pavková Barbora, Ing.Hlavný kontrolór mesta - Hlavný kontrolór

Telefón: 047/5603807

E-mail: pavkova.barbora@tisovec.com

Petroková Lucia, Ing.Oddelenie finančné a majetkové - Vedúci
Ekonomická komisia - Tajomník