Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Tisovec

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Janotíková Miriama, Ing.Oddelenie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta - Životné prostredie, nehnuteľnosti
Komisia ochrany verejného poriadku a ŽP - Tajomník

Telefón: 047/5603803

E-mail: miriama.janotikova@tisovec.com