Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Tisovec

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Homoľová Hana, Ing. Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
Huľuková Renata, Bc. Oddelenie sociálne a školstva - terénna pracovníčka

Telefón: 047/5603814

Mobil: 0911878601