Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Tisovec

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Cabanová Eva Oddelenie finančné a majetkové - Správa daní a poplatkov

Telefón: 047/5603811

E-mail: eva.cabanova@tisovec.com

Cibuliak Milan, Bc. Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
Cibuliaková Veronika, Mgr. Komunitné centrum Rimavská Píla - odborný manažér Komunitného centra

Mobil: 0911372979

Csolleová Tatiana, Ing. Oddelenie výstavby a rozvoja mesta - Zástupca vedúceho oddelenia

Telefón: 047/5603813

E-mail: tatiana.csolleova@tisovec.com