Obsah

Späť

Zasadnutie MsZ zo dňa 24.6.2020

Pozvánka

Uznesenia

Zápisnica

 

Dokumentácia:

Priloha c1 Dovodova sprava k bodu c7.pdf (1002.79 kB)

Priloha c2 Nesuhlasne stanovisko k RUSES RS k bodu c8.pdf (567.47 kB)

Priloha c3 Sprava o cinnosti MsP za obdobie 01012020 31052020 k bodu c9.pdf (257.58 kB)

Priloha c4 Navrh Plan kontrolnej cinnosti HK na II polrok 2020 k bodu c10.pdf (324.24 kB)

Priloha c5 Sprava o hospodareni a uctovna zavierka za rok 2019 Mestske lesy Tisovec sro k bodu c11.pdf (588.79 kB)

Priloha c6 Plan hospodarenia spolocnosti za rok 2020 Mestske lesy Tisovec sro k bodu c11.pdf (247.93 kB)

Priloha c7 Sprava o hospodareni za rok 2019 SLUZBY MESTA TISOVEC sro k bodu c12.pdf (1.1 MB)

Priloha c8 Plan hospodarenia spolocnosti za rok 2020 SLUZBY MESTA TISOVEC sro k bodu c12.pdf (484.97 kB)

Priloha c9 Navrh rozpoctoveho opatrenia c1 za Mesto Tisovec k bodu c13.pdf (300.35 kB)

Priloha c10 Komentar k Navrhu rozpoctoveho opatrenia c1 za Mesto Tisovec k bodu c13.pdf (288.49 kB)

Priloha c11 Aktualna situacia vo financnej oblasti v suvislosti s pandemickym ochorenim COVID19 k bodu c14.pdf (431.13 kB)

Priloha c12 Ziadost o zamenu nehnutelnosti Rosko k bodu c18.pdf (1.08 MB)

Priloha c13 Ziadost o odkupenie pozemku spolocnost Koncosova sro k bodu c19_1.pdf (568.52 kB)

Priloha c14 Ziadost o odkupenie pozemku spolocnost MGstavfix sro k bodu c19_2.pdf (897.19 kB)

Priloha c15 Dovodova sprava k bodu 21.pdf (291.04 kB)

Priloha c16 Navrh Zmluvy o dielo k bodu 22.pdf (618.46 kB)

Priloha c17 Navrh Zmluvy o poskytnuti sluzby na zabezpecenie stravovania zamestnancov mesta k bodu 23.pdf (340.59 kB)

Priloha c18 Navrh Zmluvy o zdruzeni financnych prostriedkov k bodu 24.pdf (325.88 kB)

Priloha c19 Informativna sprava o cinnosti KKaS k bodu 25.pdf (42.8 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 18. 6. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť