Obsah

Späť

Zasadnutie MsZ zo dňa 15.12.2020

Pozvánka

Uznesenia

Zápisnica

 

Dokumentácia:

Vyhodnotenie_interpelacii.pdf (301.71 kB)

Priloha c1 Sprava c2_2020 o vysledku kontroly Socialne sluzby Mesta Tisovec k bodu c7.pdf (498.5 kB)

Priloha c2 Odborne stanovisko HK k navrhu rozpoctu Mesta Tisovec na rok 2021 a k navrhu viacrocneho rozpoctu na roky 2022_2023 k bodu c8.pdf (651.5 kB)

Priloha c3 Dovodova sprava k Navrhu rozpoctu k bodu c9.pdf (202.15 kB)

Priloha c4 Vyhodnotenie pripomienok k Navrhu rozpoctu k bodu c9.pdf (1.15 MB)

Priloha c5 Navrh rozpoctu mesta Tisovec na roky 2021 2022 2023 k bodu c9.pdf (2.42 MB)

Priloha c6 Navrh rozpoctu Zakladnej skoly Dr V Clementisa Tisovec na roky 2021 2022 2023 k bodu c10.pdf (420.38 kB)

Priloha c7 Navrh rozpoctu Zakladnej umeleckej skoly Tisovec na roky 2021 2022 2023 k bodu c11.pdf (1 MB)

Priloha c8 Navrh rozpoctoveho opatrenia c2 za ZUS Tisovec k bodu c12.pdf (795.71 kB)

Priloha c9 Dovodova sprava k navrhu VZN 4_2020 k bodu c13.pdf (477.56 kB)

Priloha c10 Vyhodnotenie pripomienok k navrhu VZN 4_2020 k bodu c13.pdf (1.03 MB)

Priloha c11 Navrh VZN 4 2020 ktorym sa meni a doplna VZN 6 2019 o miestnom poplatku za KO a DSO k bodu c13.pdf (698.08 kB)

Priloha c12 Navrh Uplneho znenia VZN 6 2019 o miestnom poplatku za KO a DSO v zneni zmien a doplnkov k bodu c13.pdf (543.91 kB)

Priloha c14 Vyhodnotenie pripomienok k Navrhu VZN 5_2020 k bodu c14.pdf (1.16 MB)

Priloha c13 Dovodova sprava k Navrhu VZN 5_2020 k bodu c14.pdf (507.52 kB)

Priloha c15 Navrh VZN 5 2020 ktorym sa medni a doplna VZN o urceni financych prostriedkov urcenych na mzdy a prevadzku skolskych zariadeni k bodu c14.pdf (473.03 kB)

Priloha c16 Navrh uplneho znenisa VZN o urceni financych prostriedkov urcenych na mzdy a prevadzku skolskych zariadeni k bodu c14.pdf (507.07 kB)

Priloha c17 Dovodova sprava k navrhu VZN 6_2020 k bodu c15.pdf (302.71 kB)

Priloha c18 Vyhodnotenie pripomienok k navrhu VZN 6_2020 k bodu c15.pdf (1.11 MB)

Priloha c19 Navrh VZN 6 2020 ktorym sa meni a doplna VZN 2019 07 o miestnych daniach k bodu c15.pdf (416.75 kB)

Priloha c20 Navrh uplneho znenisa VZN 07 2019 o miestnych daniach k bodu c15.pdf (626.82 kB)

Priloha c21 Ziadost o odkupenie casti pozemku Kriska_Kriskova k bodu c17_1.pdf (94.5 kB)

Priloha c22 Ziadost o odkupenie casti pozemku Kradlak_Kradlakova k bodu c17_2.pdf (186.31 kB)

Priloha c23 Ziadost o odkupenie pozemku Liptak_Liptakova k bodu c17_3.pdf (120.03 kB)

Priloha c24 Ziadost o prenajom polovnickej chaty PS Vysoky Vrch_Tisovec k bodu c18_1.pdf (111.29 kB)

Priloha c25 Ziadost o prenajom casti pozemku vlastnici bytov SC812 k bodu c18_1.pdf (88.6 kB)

Priloha c26 Kronika mesta Tisovec za rok 2017 k bodu c23.pdf (444.21 kB)

Priloha c27 Navrh Harmonogramu rokovani MsZ v Tisovci na rok 2021 k bodu c25.pdf (283.16 kB)

Priloha c28 Dovodova sprava k bodu c26.pdf (384.52 kB)

Priloha c29 Dovodova sprava k bodu c27.pdf (297.68 kB)

 

 

Vyvesené: 9. 12. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť