Obsah

Späť

Zasadnutie MsZ zo dňa 13.5.2020

Pozvánka

Uznesenia

Zápisnica

 

Dokumentácia:

Návrh Uznesení MZ, 13.05.2020.pdf (345.56 kB)

Priloha c1 Navrh Plan kontrolnej cinnosti HK na I polrok 2020 k bodu c7.pdf (324.16 kB)

Priloha c2 Odborne stanovisko hlavnej kontrolorky k navrhu rozpoctu Mesta Tisovec na rok 2020 a vyhladovo na roky 2021 - 2022 k bodu c8.pdf (654.04 kB)

Priloha c3 Dovodova sprava k Navrhu rozpoctu Mesta Tisovec na rok 2020 a vyhladovo na roky 2021 - 2022 k bodu c9.pdf (208.06 kB)

Priloha c4 Navrh rozpoctu Mesta Tisovec na rok 2020 a vyhladovo na roky 2021 - 2022 k bodu c9.pdf (3.42 MB)

Priloha c5 Vyhodnotenie pripomienok k navrhu rozpoctu na rok 2020 a vyhladovo na roky 2021 - 2022 k bodu c9.pdf (267.27 kB)

Priloha c6 Kvantifikacia dopadu na rozpocet mesta navrh opatreni navrh na viazanie vydavkov k bodu c10.pdf (742.91 kB)

Priloha c7 Navrh rozpoctu ZS Tisovec na rok 2020 a vyhladovo na roky 2021 - 2022 k bodu c11.pdf (875.06 kB)

Priloha c8 Navrh rozpoctu ZUS Tisovec na rok 2020 a vyhladovo na roky 2021 - 2022 k bodu c12.pdf (335.58 kB)

Priloha c9 Dovodova sprava k Navrhu VZN 01 2020 k bodu c13.pdf (238.53 kB)

Priloha c10 Navrh VZN 01 2020 ktorym sa medni a doplna VZN o urceni financych prostriedkov urcenych na mzdy a prevadzku skolskych zariadeni k bodu c13.pdf (298.57 kB)

Priloha c11 Vyhodnotenie pripomienok k navrhu VZN 01 2020 k bodu c13.pdf (193.4 kB)

 

Priloha c12 Dovodova sprava k bodu c18.pdf (200.24 kB)

 

Priloha c13 Statut Tisovskeho mesacnika k bodu c18.pdf (97.77 kB)

Priloha c14 Dovodova sprava k bodu c19.pdf (202.49 kB)

Priloha c15 Poplatky za jednorazovy prenajom priestorov inzerciu hlasenie v rozhlase a politicku reklamu k bodu c19.pdf (73.47 kB)

Priloha c16 Dovodova sprava Zamena pozemkov k bodu c22.pdf (381.34 kB)

Priloha c17 Navrh zmluvy o odvooze tuheho komunalneho odpadu k bodu c23_1.pdf (319.66 kB)

Priloha c18 Navrh zmluvy o dielo CitySafety k bodu c23_2.pdf (410.98 kB)

Priloha c19 Navrh zmluvy o dielo Aproving k bodu c23_3.pdf (408.38 kB)

Priloha c20 Navrh Zmluvy o dielo Tovozek k bodu c23_4.pdf (421.65 kB)

Priloha c21 Navrh dodatku k zmluve o dielo PURStav k bodu c23_5.pdf (1.44 MB)

Priloha c22 Navrh zmluvy o postupeni pohladavky Sluzby mesta Tisovec k bodu c24.pdf (286.96 kB)

Priloha c23 Navrh zmluvy o zdruzeni financnych prostriedkov a spolupraci k bodu c25.pdf (440.6 kB)

Priloha c24 Navrh navrh na zmenu harmonogramu rokovania MsZ k bodu c26.pdf (291.02 kB)

Vyhodnotenie interpelácií poslancov MsZ a občanov mesta

Vyvesené: 6. 5. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť