Obsah

Späť

Zasadnutie MsZ zo dňa 11.12. 2019

Pozvánka

Uznesenia

Zápisnica

 

Dokumentácia:

Vyhodnotenie_interpelacii.pdf (431.37 kB)

Priloha c1 Dovodova sprava k bodu c7.pdf (326.32 kB)

Priloha c2 Navrh VZN c6_2019 o miestnom poplatku za KO a DSO k bodu c7.pdf (386.08 kB)

Priloha c4 Dovodova sprava k bodu c8.pdf (251.46 kB)

Priloha c5 Navrh VZN c7_2019 o miestnych daniach k bodu c8.pdf (473.02 kB)

Priloha c6 Vyhodnotenie pripomienok k navrhu VZN c7_2019 k bodu c8.pdf (370.55 kB)

Priloha c7 Dovodova sprava k bodu c9.pdf (218.13 kB)

Priloha c8 Navrh VZN c8_2019 ktorym sa meni a doplna VZN c2_2019 k bodu c9.pdf (311.25 kB)

Priloha c9 Vyhodnotenie pripomienok k navrhu VZN c8_2019 k bodu c9.pdf (266.16 kB)

Priloha c10 Dovodova sprava k bodu c10.pdf (433.62 kB)

Priloha c11 Navrh VZN c9_2019 ktorym sa meni a doplna VZN c3_2018 k bodu c10.pdf (309.78 kB)

Priloha c12 Vyhodnotenie pripomienok k navrhu VZN c9_2019 k bodu c10.pdf (276.6 kB)

Priloha c13 Ziadost o preklasifikovanie vydavkov rozpoctu ZS Tisovec k bodu c11.pdf (61.96 kB)

Priloha c14 Navrh rozpoctoveho opatrenia c2 za ZS Tisovec k bodu c11.pdf (107.28 kB)

Priloha c15 Ziadost o navysenie rozpoctu ZUS Tisovec k bodu c12.pdf (85.63 kB)

Priloha c16 Navrh rozpoctoveho opatrenia c2 za ZUS Tisovec k bodu c12.pdf (299.39 kB)

Priloha c17 Navrh rozpoctoveho opatrenia c5 za Mesto Tisovec k bodu c13.pdf (340.06 kB)

Priloha c18 Komentar k Navrhu rozpoctoveho opatrenia c5 za Mesto Tisovec k bodu c13.pdf (312.57 kB)

Priloha c19 Dovodova sprava k bodu 18.pdf (445.42 kB)

Priloha c20 Navrh harmonogramu zasadnuti MsZ v Tisovci k bodu c23.pdf (198.83 kB)

Priloha c21 Dovodova sprava k bodu 24.pdf (402.28 kB)

 

 

Vyvesené: 5. 12. 2019

Zodpovedá: Správca Webu

Späť