Navigácia

Obsah

Realizované projekty

2016

Obnova verejneho osvetlenia v meste Tisovec - charakteristika

obnova_verejneho_osvetlenia_v_meste_tisovec_charakteristika.pdf Stiahnuté: 383x | 05.06.2017

Záverecná správa ESF Tvorba komunitných aktivít

zaverecna_sprava_esf_tvorba_komunitnych_aktivit.pdf Stiahnuté: 452x | 05.06.2017

2018

Komunitné centrum Tisovec

Mesto Tisovec realizuje dopytovo orientovaný projekt "KOMUNITNÉ CENTRUM TISOVEC". Cieľom projektu je zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre. Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku je 80 267,13 EUR. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

INFO LETAK.pdf Stiahnuté: 264x | 11.11.2020

Záverečná správa grantový program „NAŠTARTUJME S PARTNERSTVOM MURÁNSKA PLANINA – ČIERNY HRON“

Materská škola Tisovec realizovala v období od 01.08.2018 do 30.11.2018 projekt s názvom „DIVADLO V PRÍRODE“. Na realizáciu projektu získala materská škola finančné prostriedky z grantového programu „NAŠTARTUJME S PARTNERSTVOM MURÁNSKA PLANINA – ČIERNY HRON“, ktorého gestorom je Partnerstvo Muránska Planina - Čierny Hron, so sídlom Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec. Hlavným cieľom projektu je vybudovanie drobnej infraštruktúry pre vzdelávanie a voľnočasové aktivity. Špecifickými cieľmi projektu je organizácia divadelného predstavenia, organizácia workshopu, vybudovanie viacúčelového dreveného altánku. Realizáciou projektu sa podarilo zabezpečiť pre Materskú školu Tisovec vybudovanie dreveného altánku na zlepšovanie edukačného procesu, ale aj možnosti prehlbovania spolupráce s materskými školami územia MAS Muránska planina – Čierny Hron v oblasti vzdelávania. Súčasne na uzatvorenom dvore materskej školy sa vybudoval drevený prístrešok, ktorý budú využívať deti pri trávení voľnočasových aktivít, ale i návštevníci dopravného ihriska. Celkové výdavky realizovaného projektu boli 1923,21 Eur, pričom výška poskytnutej podpory bola vo výške 500,00 Eur. Poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí participovali na realizácii projektu. Menovite Ľubomír Hanuska, Tibor Tokár, Igor Vengrín, Milan Slabej, Milan Mucha, Jaroslav Katreniak, Marcel Huľuk, Daniel Hrnčiarik, Miroslav Deme, Martin Spišiak, Martin Polčáni, Ján Hrvol, Ján Hruška, Jaroslav Lipták, Ján Guzma, René Sirota, Tomáš Cavar, Ján Krankuš, Milan Šlajfer, Peter Guzma, Milan Matucha, Vojtech Oláh, Peter Dovala, Igor Mikláš, Peter Vinclav, Mirko Caban, Ondrej Cibuľa, Ľubomír Mušuka, Mário Mucha, Maroš Hradovský.

Zaverecna sprava_DIVADLO V PRIRODE.pdf Stiahnuté: 208x | 12.12.2018

Záverečná správa Nadácia Allianz - Dopravné ihrisko "Kamarát"

Zaverecna sprava Nadacia Allianz Dopravne ihrisko Kamarat.pdf Stiahnuté: 252x | 31.08.2018

Realizácia projektu Mestská kompostáreň Rudov dvor

Mestská kompostáreň Rudov dvor.pdf Stiahnuté: 446x | 22.01.2018

Stránka