Navigácia

Obsah

PhDr. Jela Macková

Typ: ostatné
PhDr. Jela Macková 1 V tomto slnečnom čase blížiacej sa jari dožíva sa významného jubilea veľký lokálpatriot Malohontu, svojho rodného kraja, ale i celého Slovenska, výrazná osobnosť farmakológie na Slovensku, prof. MUDr. Milan Kriška , DrSc.

Ešte stále veľmi pohľadný, ale aj veľmi skromný,  sympatický pán, ktorému iba ťažko uhádnuť vek, ktorého sa dožíva. Aj pre neho platí povestné, že vek je len číslo.

Ak by som mala zodpovedne a spravodlivo vystihnúť osobný profil tejto významnej osobnosti, či aspoň nájsť tie správne slová pre doplnenie curriculum vitae, sotva sa mi to podarí.

 Profesor Kriška pochádza z malebného mestečka Tisovec obkoleseného čarovnou prírodou. Väčšiu časť svojho života však žije vo veľkomeste Bratislava, kde ako pedagóg a vedeckovýskumný pracovník  pôsobí roky na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského na Katedre farmakológie a klinickej farmakológie.

Na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil ako prodekan a prednosta Farmakologického ústavu.  Zakladal a predsedal Spoločnosti klinickej farmakológie. Okrem edukatívnej práci, ktorej sa v slovenskom a anglickom jazyku venuje študentom tejto fakulty pôsobí v Komisii pre bezpečnosť liekov, Ústrednej komisii pre racionálnu farmakoterapeutickú liekovú politiku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a ako konzultant Svetovej zdravotníckej organizácie WHO. Je autorom mnohých monografií, ktoré iba ťažko vymenovať, je spoluautor viac ako 400 vedeckých publikácií, autor veľkého počtu odborných článkov  publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Počas svojho pedagogického pôsobenia na Lekárskej fakulte aktívne sa zúčastňoval vystúpení s odbornými prednáškami na mnohých domácich a zahraničných podujatiach a sympóziách. Prednášal aj študentom na zahraničných univerzitách. Vychoval mnohých ašpirantov a doktorandov. 

Popri náročnom povolaní ak mu pracovné povinnosti  dovolia relaxuje v svojom rodnom kraji obdarovanom bohatosťou krásnej prírody, v pôsobivo upravenom rodičovskom dome s perfektne a precízne upravenou záhradou plnou zelene, kvetov, okrasných či užitkových stromov, drevín, rastlín a zeleninových záhonov čo je zas doménou jeho skvelej manželky pani Olinky.  

Vážený pán profesor Kriška. Dožívaš sa veku, ktorý si vraj treba zaslúžiť. Ty si si ho zaslúžil plným právom. Poradiť, pomôcť, či inak

povzbudiť, nikoho neodmietneš. To dokáže iba človek s hlbokou dávkou empatie, ktorá okrem mnohých iných pozitívnych

vlastností patrí medzi atribúty, ktoré do Tvojej hodnotovej orientácie nesporne patria.

Ktosi múdry raz povedal“ Nikdy nie je dosť, aby sme človeku preukázali úctu „… O to som sa veľmi snažila ja pri Tvojom veľkom sviatku. Moje najúprimnejšie Laudátio vyjadrujem nielen za seba, ale aj za mnohých, ktorí Ťa poznajú.                    

K Tvojmu narodeninovému sviatku prajem náruč plnú sviežich dní naplnených radostnými chvíľami. Nech ho sláviš pri dobrom

zdraví ešte po mnoho jarí, predovšetkým v kruhu  početnej rodinky, detí a vnúčat. Nech si ešte po mnohé letá aj medzi nami, ktorí

si Ťa vysoko vážime, ctíme a máme Ťa radi.

Želáme ti ešte dlhý život naplnený dobrým zdravím a spokojnosťou.

Nech je Tvoj sviatok aj dôvodom stíšenia sa nad sebou a nad všetkým čo je vôkol Teba.

K tomu všetkému ešte úcta, obdiv a uznanie za všetko čo si v živote dokázal a svojim pôsobením na Alma mater neustále dokazuješ.

Ďakujem osudu, že som  Ťa spoznala, vážený pán profesor Kriška. Veľmi živo si pamätám na deň, kedy som sa o miesto na Tvojom

pracovisku uchádzala. Ďakujem, že som mohla s  Tebou spolupracovať.

Svoj život si zasvätil práci a rodine.

Nech každý ďalší rok prinesie Ti iba šťastný krok.

Nech Tvoja duša stále rastie, nech Ti dá Pán Boh iba zdravie, radosť a šťastie.

Ad multos annos, vážený pán profesor Kriška !

 

S úctou Ti tak zo srdca žičím

 PhDr. Jela Macková

 


Vytvorené: 31. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2020 8:16
Autor: Správca Webu