Navigácia

Obsah

Jaroslav Hoos

Typ: ostatné
Vážená pani primátorka, páni poslanci a občania Tisovca.
Chcem poďakovať pani .primátorke a MZ za rychlu reakciu na môj list ohľadne schválenia návrhu o zvýšenie ceny tepla na poslednom MZ . Tak isto ďakujem riaditeľovi SMT ing.Š Balintovi za obsiahle vysvetlenie tvorby ceny ,postavenie SMT a dodávateľa tepla firmy Bastav a čo viedlo podať návrh na zvýšenie ceny tepla. Po uverejnení môjho článku na Tisovskej stránke mesta som dostal pár otázok mailom od občanov nášho mesta, preto by som chcel informovať občanov Tisovca čo som zistil. Reagoval som na septembrové MZ kde bol schválený od poslancov návrh riaditeľa SMT na zvýšenie ceny tepla.


Vážená pani primátorka, páni poslanci a  občania Tisovca.

 Pre viac informácii som sa obrátil priamo na  ÚSRO  ohľadne  tvorby  ceny  tepla, zvýšenie ceny tepla,  max. ceny tepla na Slovensku, cena tepla v Tisovci či nie je vysoká,atď.

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

ÚRSO je nezávislá štátna inštitúcia, ktorá má za úlohu dohľad nad reguláciou cien energie. Schvaľuje ceny energie a chráni konečných odberateľov proti zneužitiu monopolného postavenia dodávateľov energie. Rovnako plní aj legislatívnu funkciu – vydáva výnosy, resp. vyhlášky, ktorými reguluje cenotvorbu, štandardy a iné oblasti energetického odvetvia.

 odpoveď z ÚRSO:

Dobry deň  p. Hoos, dovoľte mi odpovedať na Váš email.

Tažko sa mi odpovedá na Váš email, pretože ako vyplýva z vášho e-mailu "cena tepla"  je téma dosť emocionálna, pritom cena nič nehovorí o nákladoch odberateľov za teplo. Ak sa znižuje množstvo dodaného tepla, tak cena ide objektívne nahor, pričom náklady za dodávku tepla do bytov možu klesat.
Cena tepla je síce stanovená na celé regulačné obdobie, ale dodávateľ môže požiadať o zmenu ceny, ak sa zmenia ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo pri schvaľovaní ceny tepla. Ak sa v priebehu regulačného obdobia zníži dodávka tepla a fixné náklady spoločnosti (mzdy, opravy , zákonné polatky) sa nemenia, tak automaticky sa musí zvýšit cena tepla, pretože znížený regulačný príkon nepokryje všetky fixné náklady.
Pri SMT sa tieto vlastne fixné náklady od roku 2017 znížili.
Cena tepla pre daného dodávateľa musi zohľadnovať aj štruktúru centrálneho zásobovania teplom. Iste nie je neznámou skutočnoťou, ze SMT nevyrába teplo sama, ale teplo z OEZ nakupuje od inej spoločnosti. Nakupovaná variabilná cena z OEZ je oveľa nižšia ako samotná cena zemného plynu. Zároveň však náklady  prvej spoločnosti zvyšujú cenu fixnej zložky.
Treba si uvedomiť, ze schválená cena je maximálna a po skončení roka sa môže znížit podľa skutočnych nákladov dodávateľa, ale nesmie sa zvýšiť.
Celková cena tepla v Tisovci je pod aritmetickym priemerom všetkých cien na Slovensku. Všetky ceny tepla sú na stránke ÚRSO. (rozhodnutiacenové rozhodnutiatepelná energetika).
Výška ceny nie je nijak limitovaná, lebo administratívne obmedzenie tržieb dodávateľa tepla, môže mať vplyv na prevádzkyschopnosť zariadení.

S pozdravom Jasenak

     Na záver chcem povedať že som čítal a porovnával ceny asi u 100 odberných miest na Slovensku a bol som prekvapený že cenu tepla ktorá sa skladá z variabilnej zložky máme jednu z najnižších a fixná  zložka je tiež s porovnavaním ostatných miest priemerná.

Sú tu  samozrejme mestá kde  je väčší  odber  tepla  takže tam sa to rozpočítava na viacej bytových jednotiek, tak potom majú samozrejme nižšiu cenu .

Ale je veľa  menších sídlisk ako je to u nás a regulačný príkon klesol/ menší odber teplá zima a iné /

Čiže kotolne musia aj tak fungovať a zásobovať teplom a teplou vodou  bytové jednotky a na to sa musí vypočítať regulačný príkon ktorý musí pokryť  všetky náklady na výrobu a dodanie tepla, ináč by kotolne nevedeli fungovať.

 

Aj mne sa to videla dosť veľká položka, ale ako som sa teraz tomu venoval a zisťoval musím súhlasiť že to schválenie na zvýšenie ceny tepla bolo nevyhnutné.

Chápem spoluobčanov, že v tejto ťažkej  dobe je každé  navýšenie cien za teplo, elektrinu, plyn a rôzne iné poplatky  pre veľa ľudí  hlavne starších čo žijú sami v domácnosti dosť veľké položky.

 

Ďakujem ešte raz všetkým za informácie, je toho veľa čo som sa dozvedel a rád  odpoviem občanom ,  ak  budú mať nejaké otázky.

Veľa informácií  podáva  URSO ( majú svoju stránku ), alebo sa  priamo  spýtať na SMT p.ing.Bálinta.

 

 

S pozdravom Jaroslav Hoos

mail: hoosjaroslav@centrum.sk


Vytvorené: 19. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 19. 10. 2020 8:20
Autor: Správca Webu