Navigácia

Obsah

Helena Pašiaková

Typ: ostatné
November 89 v Tisovci

V týchto dňoch si pripomíname 31. výročie Nežnej revolúcie. Nie je to okrúhle výročie, navyše opatrenia súvisiace s pandémiou korona vírusu neumožňujú masové dôstojné pripomenutie si tohto významného medzníka našich novodobých dejín. Zrútil sa komunistický režim a vybrali sme sa na neľahkú cestu slobody a demokracie.

Zmena, ktorá sa začala pred 31 rokmi, sa dotkla každého z nás, našich rodín, života v Tisovci. Medzi významné pozitívne výsledky Novembra 89 patrí aj založenie a pôsobenie evanjelického gymnázia. Dopad EGT na našu komunitu má veľa podôb. Zvýšila sa kúpna sila, narástli tržby, aj v krčmách. Tisovčania si prenajímaním bytov žiakom finančne prilepšili. Tisovské deti dostali výborné vzdelanie, ktoré im otvorilo možnosti na trhu práce nielen doma, ale aj vo svete. Niektoré mohli študovať v rámci výmenného programu v USA, čo bez tejto možnosti by si rodiny sotva mohli finančne dovoliť. Niektorí Tisovčania sa dostali v rámci spolupráce s mestom Shenandoah v Iowe do Ameriky. Viacero rodín prišlo do kontaktu s Američanmi, buď s dobrovoľníkmi alebo učiteľmi. Treba povedať, že sa svojej hostiteľskej úlohy zhostili na výbornú. Dodnes títo ľudia s láskou spomínajú na vynikajúce pohostinstvo, chutné jedlo a priateľskú atmosféru, ktorú v Tisovci zažili. V rámci programov Európskej únie, v programe školských firiem naše deti navštívili viaceré európske krajiny a my sme boli recipročne hostiteľmi žiakov a učiteľov týchto krajín. To nás môže naplniť hrdosťou, že sme boli prirodzenými ambasádormi našej krajiny. Tisovec pozná generál v Pentagone, poznajú ho v Bielom dome. Koľkí slovenskí žiaci sa môžu pochváliť gratuláciou od manželky bývalého amerického prezidenta Laury Bush k maturite? Škola svojimi aktivitami, debatný klub, spevokoly, športové akcie a iné, urobila výborné meno mestu, dostala Tisovec do médií. Tisovec navštívili významné slovenské osobnosti, včítane prezidentov SR. Naši absolventi radi spomínajú na Tisovec a robia mu dobré meno.

Prečo toto pripomínam v súvislosti s Novembrom 89? Pretože na tomto príklade si môžeme ukázať, že ak ľudí spojí nejaký dobrý nápad, sú motivovaní a majú perspektívu, sú ochotní a schopní vykonať veľké veci. EGT, jeho založenie a fungovanie, je aj spoločným úspešným dielom Tisovčanov.

V Tisovci a na Rimavskej Píle žijú schopní ľudia, ktorí svojimi individuálnymi aktivitami a činnosťou v kluboch a záujmových združeniach dokážu veľké veci. Sú tu aj ľudia, ktorí sú ochotní sa podieľať na spoločných podujatiach. Dokázalo to aj plošné testovania, nech si o ňom myslíme čokoľvek. Ocenila to i primátorka mesta.

Prečo tieto skúsenosti a ochotu ľudí nevyužiť a zúročiť na nejakom zmysluplnom projekte, ktorý by spojil už existujúce jednotlivé aktivity do väčšieho celku? Napr. do rozvoja turistického ruchu, o ktorom sa už roky hovorí, žiaľ, len hovorí. Svet po korone bude iný. Ľudia už teraz hľadajú menšie bezpečnejšie miesta./ Akoby sa nám teraz hodilo naše lyžiarske stredisko Bánovo ! / Zatiaľ Tisovec, aj z letmého pohľadu návštevníka, my domáci sme si už zvykli, ponúka smutný pohľad. Niektoré časti mesta by sa mohli ponúknuť filmovým ateliérom na snímanie scén zo začiatku 20. storočia. A niektoré renovované nehnuteľnosti v zmysle hesla - čo Slovák , to architekt- sú obrazom nevkusu a vyhodených financií. Naša Rimava je miestnou žumpou a smetiskom.

So slobodou sa spája zodpovednosť. Napr. aj zodpovednosť nás všetkých pri voľbe miestnych poslancov. Nie je celkom fér na nich len nadávať, keď sme si ich sami dobrovoľne zvolili.  Nie sú to pre nás neznámi ľudia, ktorých by sme nepoznali. Niektorí z nich boli poslancami už predtým. Keď sme im odovzdali svoje hlasy, mali sme zvážiť, či svojim profesionálnym a personálnym vybavením naplnia naše očakávania, či nebudú preferovať svoje súkromné záujmy pred spoločnými, či sa nebudú správať a konať ako odborníci na všetko, či budú zodpovednými lídrami a vizionármi, či nás budú počúvať, či nebudú konštruktívnu kritiku prijímať ako osobný útok a nie ako príležitosť na zamyslenie sa.

Z pohľadu spomienky na November 89 potrebujeme nasledovníkov Juraja Kajbu, charizmatického, tribúna, Tomáša Lavického , analytického hýbateľa zmeny, evanjelického farára Mojmíra Zúrika, symbol dôstojnosti, Evu Manicovú, zanietenú organizátorku kultúrneho a spoločenského života, Ľudmilu Pánisovú, ochrankyňu pravdy, Jána Lešku, ktorého často opakovanú vetu pri rekonštrukcii budovy školy,:“ Riaditeľka, nič sa neboj, ja to zariadim,“ považujem za základnú podmienku angažovanosti v akejkoľvek dobrovoľníckej činnosti, a všetkých tých, ktorí nezištne, bez ohľadu na osobný prospech vytvárali a vytvárajú hodnoty pre celú komunitu. Nech sú nám príkladom a inšpiráciou, aby sme vyšli z ulity komfortnej zóny našich bytov a domov a urobili niečo pre širšie spoločenstvo.. Aby sme zbytočne neplytvali energiou nadávaním na politikov, na Európsku Úniu, na Rusov, Američanov, Číňanov, emigrantov, na náš zlý osud, na teplo, zimu, dážď, sucho.

V novembri 89 sme získali slobodu a demokraciu. Sloboda a demokracia však nie sú hodnoty, dané raz a navždy. Treba sa o ne neustále starať a zveľaďovať ich. To je našou úlohou. To je odkaz Novembra 89. A to je úloha pre všetkých nás aj tu v Tisovci a v Rimavskej Píle, ak chceme žiť slušne a spokojne a nezanechať našim deťom obraz ufrflaných, v minulosti zacyklených, nepriaznivým osudom zmietaných nešťastníkov vegetujúcich v skanzene zvanom Tisovec, kde tabuľa na malej stanici – KOCÚRKOVO STRED - bude výstižnou charakteristikou nášho mesta.

Helena Pašiaková, emeritná riaditeľka EGT, členka Klubu 89


Vytvorené: 20. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 20. 11. 2020 12:34
Autor: Správca Webu