Navigácia

Obsah

Pripomienky a názory

Ak máte otázky, ktoré sa týkajú nášho mesta, mestskej samosprávy alebo neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť, prichádzame s jednoduchým riešením. Napíšte vašu otázku na adresu: michal.stejskal@tisovec.com , my sa pokúsime odpovedať vám v čo najkratšom čase.
Odpovede na vaše otázky budú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Dovoľujeme si vás však upozorniť, že odpovede nenahrádzajú rozhodnutia, alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika „Vaše pripomienky a názory“ nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Ide o službu nad rámcom zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť im prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú a taktnú formuláciu vašej otázky. Obsah stránky rešpektuje vzájomnú ústretovosť a toleranciu našich občanov. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované. Príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú skrátené. Položením otázky autor automaticky udeľuje súhlas na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Tisovec si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Pravidlá prispievania:

 • V súlade s občianskou etikou, a predchádzajúcimi upozorneniami, si MsÚ Tisovec vyhradzuje právo neuverejňovať maily s vulgárnym obsahom, taktiež anonymné maily alebo maily, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy.

 • Táto rubrika nenahrádza chat. Otázky, ktoré sa budú opakovať, nemusia byť uverejnené na webovej stránke, ale autor bude mailom informovaný o existencii podobnej otázky.

 • Za anonymné príspevky sa považujú aj príspevky s neúplne uvedeným menom a priezviskom, e-mailovou adresou, príspevky s nesprávne uvedenou e-mailovou adresou, prípadne falošnou adresou.

 • Príspevky, ktoré budú obsahovať vulgárne poznámky, či urážky voči tretím osobám, môžu byť krátené alebo odstránené.

 • Prosíme zvážiť stanovenie vašej otázky. Otázky smerujúce k tretím stranám, alebo iným subjektom, musíme sprostredkovať a ich zodpovedanie si vyžaduje dlhšie časové obdobie.

V príspevkoch sa zakazuje:

 • rasizmus a propaganda násilia,

 • vyzývať na páchanie trestných činov,

 • skrytá reklama,

 • hrubé vyjadrovanie sa,

 • urážky voči iným používateľom alebo tretím osobám,

 • uvádzať texty, ktoré sú svojou podstatou v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.


 

Ďakujeme za pochopenie

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

A.Beregiová, Z6. Gažúrová

Chcem sa podeliť s občanmi mesta Tisovec bývajúcich v bytových domoch, ktorým poskytuje služby jediná mestská kotolňa. celý text

ostatné | 9. 2. 2018 | Autor: Správca Webu

Michal Stejskal

Vážená pani Kováčová, nakoľko platnosť stránky mesta vypršala, rozhodli sme sa ju inovovať /aj pod tlakom verejnosti/. celý text

ostatné | 9. 2. 2018 | Autor: Správca Webu

Tatiana Kováčová

Dobrý den, neviem kto má presne na starosti web.stránku mesta, lebo v minulosti nebol problém prečítať si program mests.zastup. celý text

ostatné | 9. 2. 2018 | Autor: Správca Webu

Dianiška

Vážení spoluobčania,
každý rok oslavujeme v Tisovci významné dni, ktoré sa týkajú nášho mesta. Mesto Tisovec má bohatú históriu, ako aj významných rodákov, ktorí sa uplatnili nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí, kde zastávali významné miesta. celý text

ostatné | 9. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
prvá
z 2
ďalší posledná