Navigácia

Obsah

Smútočné oznamy

 

obr.Smútočné oznamy v tejto sekcii sú zverejnené
len so súhlasom pozostalých

 

 

 

 

Správy

prvá
z 4
posledná

Jana Jaďuďová, rod. Štulajterová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 30. novembra 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Jana Jaďuďová, vo veku 61 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 5.8.2022 o 13.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 2. 12. 2021 | Autor: Michala Durecová

Miroslav Žabka

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 12. novembra 2021 nás navždy opustil náš bývalý spoluobčan, pán Miroslav Žabka vo veku 82 rokov.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. celý text

ostatné | 29. 11. 2021 | Autor: Správca Webu

Zdenka Slašťanová, rod. Ambrózová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 25. novembra 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Zdenka Slašťanová, vo veku 64 rokov, zo Štúrovej ulice. Všetci, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku. celý text

ostatné | 26. 11. 2021 | Autor: Michala Durecová

Mária Karasová, rod. Chudicová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 25. novembra 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Mária Karasová, vo veku 86 rokov, z Rimavskej Píly. Posledná rozlúčka sa bude konať 27.11.2021 o 13.00 hodine v Evanjelickom kostole v Rimavskej Píle. celý text

ostatné | 26. 11. 2021 | Autor: Michala Durecová

Ján Mušuka

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 25. novembra 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Ján Mušuka, vo veku 65 rokov z Partizánskej ulice. Obrad poslednej rozlúčky sa bude konať 29. novembra 2021 o 13.00 hodine v cintoríne na Muránskej ulici. celý text

ostatné | 26. 11. 2021 | Autor: Michala Durecová

Zuzana Struhárová, rod. Trnavská

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 10. novembra 2021 nás naveky opustila naša rodáčka, pani Zuzana Struhárová, vo veku 99 rokov, naposledy bytom Košice. Posledná rozlúčka sa bude konať 14.11.2021 o 15.00 hodine v Evanjelickom kostole v Tisovci. celý text

ostatné | 12. 11. 2021 | Autor: Michala Durecová

Mária Šajgalíková, rod. Rosiarová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 26. októbra 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Mária Šajgalíková, vo veku 64 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 28.10.2021 o 13.00 hodine v Evanjelickom kostole v Tisovci. celý text

ostatné | 26. 10. 2021 | Autor: Michala Durecová

Ľudmila Ondrejková, rod. Krajčiová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 20. októbra 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Ľudmila Ondrejková, vo veku 81 rokov, z Hviezdoslavovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 6.4.2022 o 15.00 hodine v rímsko-katolíckom kostole. celý text

ostatné | 21. 10. 2021 | Autor: Michala Durecová

Dezider Kožiak

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 30. septembra 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Dezider Kožiak, vo veku 78 rokov z Jozeffyho ulice. Obrad poslednej rozlúčky sa bude konať 2. októbra 2021 o 14.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 1. 10. 2021 | Autor: Michala Durecová

Viera Kovačovičová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 27. septembra 2021 nás naveky opustila naša rodáčka, pani Viera Kovačovičová, vo veku 81 rokov. Posledná rozlúčka sa bude konať 1.10.2021 o 11.00 hodine v Dome smútku v Brezne a o 13.00 hodine v evanjelickom kostole v Tisovci. celý text

ostatné | 30. 9. 2021 | Autor: Michala Durecová

Milan Kvetko

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 26. septembra 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Milan Kvetko, vo veku 56 rokov zo Sládkovičovej ulice. Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. celý text

ostatné | 28. 9. 2021 | Autor: Michala Durecová

Dana Pardupová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 21. septembra 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Dana Pardupová, vo veku 63 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 24.9.2021 o 15.00 hodine v Dome smútku v Brezne. celý text

ostatné | 23. 9. 2021 | Autor: Michala Durecová

Jaroslav Foľko

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 16. septembra 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Jaroslav Foľko, vo veku 71 rokov z Rimavskej Píly. Obrad poslednej rozlúčky sa bude konať 18. septembra 2021 o 14.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 20. 9. 2021 | Autor: Michala Durecová

Branislav Hradovský

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 5. septembra 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Branislav Hradovský, vo veku 88 rokov zo Štefánikovej ulice. Obrad poslednej rozlúčky sa bude konať 8. septembra 2021 o 15.00 hodine v Evanjelickom kostole v Tisovci. celý text

ostatné | 6. 9. 2021 | Autor: Michala Durecová

Ivan Maťko

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 2. septembra 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Ivan Maťko, vo veku 80 rokov z Hviezdoslavovej ulice. Obrad poslednej rozlúčky sa bude konať 5. septembra 2021 o 14.00 hodine v Evanjelickom kostole v Tisovci. celý text

ostatné | 3. 9. 2021 | Autor: Michala Durecová

Irena Rosiarová, rod. Pálešová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 27. augusta 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Irena Rosiarová, vo veku 84 rokov, z Bakulínyho ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 30. augusta 2021 o 14.00 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici v Tisovci. celý text

ostatné | 30. 8. 2021 | Autor: Michala Durecová

Peter Kyzek

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 7. augusta 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Peter Kyzek, vo veku 43 rokov z Francisciho ulice. Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. celý text

ostatné | 13. 8. 2021 | Autor: Michala Durecová

Anna Bálintová, rod. Hudecová

Smútiaca rodina a Mestský úrad v Tisovci s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 3.8.2021 nás navždy opustila matka, stará a prastará mama, sestra, blízka príbuzná, naša spoluobčianka p. Anna Bálintová, rod. Hudecová z Daxnerovej ul. Svojich najbližších a známych opúšťa vo veku 79 rokov. celý text

ostatné | 4. 8. 2021 | Autor:

Ľudmila Lörinczová, rod. Rothová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 13.7.2021 nás navždy opustila matka, stará a prastará matka, sestra, blízka príbuzná a naša spoluobčianka pani Ľudmila Lörinczová, rod. Rothová z Daxnerovej ulice. Svojich najbližších a známych opúšťa vo veku 85 rokov. celý text

ostatné | 16. 7. 2021 | Autor:

Viera Hradovská, rod. Kováčová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 8. mája 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Viera Hradovská, vo veku 79 rokov, zo Štefánikovej ulice. Všetci, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku. celý text

ostatné | 10. 5. 2021 | Autor: Michala Durecová

Anna Manicová, rod. Cabanová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 21. apríla 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Anna Manicová, vo veku 82 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 30. apríla 2021 o 14.00 hodine v evanjelickom kostole v Tisovci. celý text

ostatné | 28. 4. 2021 | Autor: Michala Durecová

Anna Štulajterová, rod. Murgačová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 14. apríla 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Anna Štulajterová, vo veku 84 rokov, z Muránskej ulice. Všetci, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku celý text

ostatné | 15. 4. 2021 | Autor: Michala Durecová

Miroslav Manica

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 13. apríla 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Miroslav Manica, vo veku 62 rokov z Francisciho ulice. Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. celý text

ostatné | 14. 4. 2021 | Autor: Michala Durecová

Helenka Krišková

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 6. apríla 2021 nás naveky opustila naša rodáčka a chalupárka, pani Helenka Krišková, vo veku 62 rokov, naposledy bytom v Banskej Bystrici. Všetci, ktorí ste ju poznali a mali radi venujte jej tichú spomienku. celý text

ostatné | 8. 4. 2021 | Autor: Michala Durecová

Ján Deneš

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 6. apríla 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Ján Deneš, vo veku 68 rokov z Daxnerovej ulice. Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. celý text

ostatné | 7. 4. 2021 | Autor: Michala Durecová

Pavel Sirota

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 1. apríla 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Pavel Sirota, vo veku 73 rokov z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 6.4.2021 o 15.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 6. 4. 2021 | Autor: Michala Durecová

František Sűč

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 30. marca 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán František Sűč, vo veku 81 rokov z Francisciho ulice. Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. celý text

ostatné | 1. 4. 2021 | Autor: Michala Durecová

Pavel Lamrich

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 28. marca 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Pavel Lamrich, vo veku 84 rokov zo Štefánikovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 6.5.2021 o 13.00 hod. v Dome smútku na Muránskej ulici v Tisovci. celý text

ostatné | 30. 3. 2021 | Autor: Michala Durecová

Štefánia Imreczeová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 26. marca 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Štefánia Imreczeová, vo veku 80 rokov, naposledy bytom v Hnúšti. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 29. marca 2021 o 14.00 hodine v cintoríne na Muránskej ulici. celý text

ostatné | 30. 3. 2021 | Autor: Michala Durecová

Mária Janečeková

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 24. marca 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Mária Janečeková, vo veku 92 rokov zo Štefánikovej ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 28. marca 2021 o 14.00 hodine v cintoríne na Muránskej ulici. celý text

ostatné | 25. 3. 2021 | Autor: Michala Durecová

Ján Hrnčiar

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 18. marca 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Ján Hrnčiar, vo veku 80 rokov z Rimavskej Píly. Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 22.3.2021 o 14.00 hodine v Evanjelickom kostole na Rimavskej Píle. celý text

ostatné | 19. 3. 2021 | Autor: Michala Durecová

Dušan Kuvik

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 13. marca 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Dušan Kuvik, vo veku 77 rokov z Daxnerovej ulice. celý text

ostatné | 15. 3. 2021 | Autor: Michala Durecová

Ing. Igor Gajdáč

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 10. marca 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Igor Gajdáč, vo veku 78 rokov z Francisciho ulice. celý text

ostatné | 10. 3. 2021 | Autor: Michala Durecová

Milan Kovalančík

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 7. marca 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Milan Kovalančík, vo veku 69 rokov z Partizánskej ulice. celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor: Michala Durecová

Miroslav Lipták

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 4. marca 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Miroslav Lipták, vo veku 69 rokov z Hviezdoslavovej ulice. celý text

ostatné | 5. 3. 2021 | Autor: Michala Durecová

Viera Muráriková

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 24. februára 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Viera Muráriková, vo veku 87 rokov z Jesenského ulice. celý text

ostatné | 4. 3. 2021 | Autor: Michala Durecová

Ľudmila Liptáková

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 1. marca 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Ľudmila Liptáková, vo veku 79 rokov z Bakulínyho ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 4. marca 2021 o 14.00 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici v Tisovci. celý text

ostatné | 2. 3. 2021 | Autor: Michala Durecová

Gabriela Dančíková

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 27. februára 2021 nás navždy opustila naša spoluobčianka, pani Gabriela Dančíková, vo veku 87 rokov z Muránskej ulice. celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Michala Durecová

Pavel Dovala

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 25. februára 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Pavel Dovala, vo veku 64 rokov z Jesenského ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 1.3.2021 o 15.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 26. 2. 2021 | Autor: Michala Durecová

Emília Ormisová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 27. januára 2021 nás navždy opustila naša spoluobčianka, pani Emília Ormisová, vo veku 86 rokov z Jesenského ulice.

celý text

ostatné | 22. 2. 2021 | Autor: Michala Durecová

Vlasta Polonyová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 18. februára 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Vlasta Polonyová, vo veku 71 rokov zo Štefánikovej ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 24.02.2021 o 13.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 19. 2. 2021 | Autor: Michala Durecová

Marcel Košičiar

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 18. februára 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Marcel Košičiar, vo veku 45 rokov z Rimavskej Píly. Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 23.2.2021 o 14.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 19. 2. 2021 | Autor: Michala Durecová

Marek Štajer

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 12. februára 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Marek Štajer, vo veku 42 rokov z Daxnerovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 15.2.2021 o 15.00 hodine v cintoríne v Hámre. celý text

ostatné | 15. 2. 2021 | Autor: Michala Durecová

Veronika Šífriková

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 11. februára 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Veronika Šífriková, vo veku 84 rokov z Jesenského ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 16. februára 2021 o 14.00 hodine v cintoríne na Muránskej ulici v Tisovci. celý text

ostatné | 15. 2. 2021 | Autor: Michala Durecová

Mária Moncoľová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 9. februára 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Mária Moncoľová, vo veku 89 rokov z Bakulínyho ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 12. februára 2021 o 14.00 hodine v cintoríne na Rimavskej Píle. celý text

ostatné | 10. 2. 2021 | Autor: Michala Durecová

Ing. Július Maljkovič

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 4. februára 2021 nás naveky opustil náš rodák, pán Július Maljkovič , vo veku 86 rokov. Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 12.2.2021 o 11.45 hod. v krematóriu v Bratislave. celý text

ostatné | 9. 2. 2021 | Autor: Správca Webu

Mária Krišková

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 3. februára 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Mária Krišková, vo veku 82 rokov z Daxnerovej ulice. celý text

ostatné | 4. 2. 2021 | Autor: Michala Durecová

Miloš Dávid

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 30. januára 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Miloš Dávid, vo veku 91 rokov z Daxnerovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 2.2.2021 o 12.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 3. 2. 2021 | Autor: Michala Durecová

Mária Durecová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 30. januára 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Mária Durecová, vo veku 82 rokov z Jesenského ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 1. februára 2021 o 14.30 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici v Tisovci. celý text

ostatné | 3. 2. 2021 | Autor: Michala Durecová

Marian Čučka

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 25. januára 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Marian Čučka, vo veku 72 rokov z Hviezdoslavovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 29.1.2021 o 12.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 27. 1. 2021 | Autor: Michala Durecová

Ida Dianišková

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 21. januára 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Ida Dianišková, vo veku 82 rokov zo Štefánikovej ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 23. januára 2021 o 14.00 hodine v Rímskokatolíckom kostole v Tisovci. celý text

ostatné | 22. 1. 2021 | Autor: Michala Durecová

František Buchta

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 17. januára 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán František Buchta, vo veku 74 rokov z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 21.1.2021 o 14.30 hodine v Dome smútku v Tisovci.

celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor: Michala Durecová

Klára Ďalaková

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 15. januára 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Klára Ďalaková, vo veku nedožitých 64 rokov z Daxnerovej ulice. celý text

ostatné | 15. 1. 2021 | Autor: Michala Durecová

Oľga Dávidová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 10. januára 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Oľga Dávidová, vo veku 86 rokov z Bakulínyho ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 12. januára 2021 o 12.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 11. 1. 2021 | Autor: Michala Durecová

Jarmila Hrnčiarová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 8. januára 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Jarmila Hrnčiarová, vo veku 73 rokov z Rimavskej Píly. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 13. januára 2021 o 14.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 11. 1. 2021 | Autor: Michala Durecová

Anna Rukavicová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 5. januára 2021 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Anna Rukavicová, vo veku 94 rokov z Muránskej ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 8. januára 2021 o 14.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: Michala Durecová

Samuel Henč

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 1. januára 2021 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Samuel Henč, vo veku 81 rokov z Partizánskej ulice.
Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 4.1.2021 o 14.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 3. 1. 2021 | Autor: Správca Webu

Anna Pohorelská

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 29. decembra 2020 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Anna Pohorelská, vo veku 74 rokov z Hviezdoslavovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 2.1.2021 o 14.00 hodine v Dome smútku v Tisovci.

celý text

ostatné | 30. 12. 2020 | Autor: Michala Durecová

Jozef Vengrín

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 23. decembra 2020 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Jozef Vengrín, vo veku nedožitých 66 rokov z Daxnerovej ulice. celý text

ostatné | 30. 12. 2020 | Autor: Michala Durecová

Zuzana Maťková

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 23. decembra 2020 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Zuzana Maťková, vo veku 95 rokov z Daxnerovej ulice. celý text

ostatné | 28. 12. 2020 | Autor: Michala Durecová

Ľubica Černáková

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 13. decembra 2020 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Ľubica Černáková, vo veku 74 rokov z Partizánskej ulice. celý text

ostatné | 15. 12. 2020 | Autor: Michala Durecová

Ján Hurák

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 9. decembra 2020 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Ján Hurák, vo veku 82 rokov zo Štefánikovej ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 11. decembra 2020 o 13.00 hodine v Dome smútku v Tisovci.
celý text

ostatné | 10. 12. 2020 | Autor: Michala Durecová

Zdenka Kubaliaková

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 7. decembra 2020 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Zdenka Kubaliaková, vo veku 62 rokov z Jesenského ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 9. decembra 2020 o 13.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 8. 12. 2020 | Autor: Michala Durecová

Elena Krajčiová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 1. decembra 2020 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Elena Krajčiová, vo veku 79 rokov z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 4. decembra 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 2. 12. 2020 | Autor: Michala Durecová

Janka Tomanová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 27. novembra 2020 nás naveky opustila naša rodáčka, pani Janka Tomanová, rod. Dianišková, vo veku 71 rokov, naposledy bytom v Košeci, posledná rozlúčka sa bude konať dňa 2.12.2020 o 14.30 hodine v Dome smútku v obci Košeca.

celý text

ostatné | 1. 12. 2020 | Autor: Michala Durecová

Milan Ďuriak

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 30. novembra 2020 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Milan Ďuriak, vo veku 80 rokov z Muránskej ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 2. decembra 2020 o 15.00 hodine v evanjelickom kostole v Tisovci.

celý text

ostatné | 1. 12. 2020 | Autor: Michala Durecová

Štefan Hudec

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 25. novembra 2020 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Štefan Hudec, vo veku 73 rokov z Malinovského ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 27. novembra 2020 o 13.00 hodine v evanjelickom kostole v Tisovci.

celý text

ostatné | 26. 11. 2020 | Autor: Michala Durecová

Mária Antalová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 08. novembra 2020 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Mária Antalová, vo veku 60 rokov z Jesenského ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 10. novembra 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Michala Durecová

Peter Frntic

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 2.11.2020 nás vo veku 39 rokov navždy opustil syn, brat, blízky príbuzný, náš spoluobčan, pán Peter Frntic z Rimavskej Píly. Posledná rozlúčka so zosnulým Petrom Frnticom sa bude konať v piatok 6.11.2020 o 15.00 hod. v Evanjelickom kostole v Rimavskej Píle. celý text

ostatné | 4. 11. 2020 | Autor:

Elena Göndörová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 31. októbra 2020 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Elena Göndörová, vo veku 64 rokov z Partizánskej ulice. celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor: Michala Durecová

Ján Manica

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 28. októbra 2020 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Ján Manica, vo veku 77 rokov z Jesenského ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 31. októbra 2020 o 13.30 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor: Michala Durecová

Štefan Arpáš

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 26. októbra 2020 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Štefan Arpáš, vo veku 59 rokov z Daxnerovej ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 29. októbra 2020 o 12.00 hodine v Dome smútku v Rimavskej Sobote.

celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Michala Durecová

Mária Kopperová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 23. októbra 2020 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Mária Kopperová, vo veku 70 rokov zo Štefánikovej ulice, naposledy bytom na Michalovej. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 26. októbra 2020 o 13.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Michala Durecová

Ján Dianiška

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 21. októbra 2020 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Ján Dianiška, vo veku 70 rokov z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 24. októbra 2020 o 15.30 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 22. 10. 2020 | Autor: Michala Durecová

Milan Maruškin

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 10. októbra 2020 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Milan Maruškin, vo veku 73 rokov z Bakulínyho ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 5. júna 2021 o 13.00 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici v Tisovci. celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor: Michala Durecová

Martina Remperová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 2. októbra 2020 nás tragicky naveky opustila naša rodáčka, pani Martina Remperová, rod. Kvetková, vo veku 42 rokov z Čachtíc. celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor: Michala Durecová

Pavel Kvaka

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 25. septembra 2020 nás naveky opustil náš rodák, pán Pavel Kvaka, vo veku 65 rokov z Rimavskej Píly, naposledy bytom v Rimavskej Sobote. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 28. septembra 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Tisovci.

celý text

ostatné | 28. 9. 2020 | Autor: Michala Durecová

Viera Koncošová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 15. septembra 2020 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Viera Koncošová, vo veku 83 rokov z Rimavskej Píly. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 17. septembra 2020 o 14.00 hodine v Evanjelickom kostole v Rimavskej Píle. celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor: Michala Durecová

Drahuša Polcerová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 12. septembra 2020 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Drahuša Polcerová, vo veku 76 rokov zo Sládkovičovej ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 16. septembra 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 14. 9. 2020 | Autor: Michala Durecová

Zlatica Tomišková

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 28. augusta 2020 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Zlatica Tomišková, vo veku 72 rokov, z Jesenského ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 31. augusta 2020 o 14:00 hod. v Rímskokatolíckom kostole v Tisovci. celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Michala Durecová

Marta Bysterská

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 26. augusta 2020 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Marta Bysterská, vo veku 79 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 28. augusta 2020 o 13:00 hod. v Rímskokatolíckom kostole v Tisovci. celý text

ostatné | 27. 8. 2020 | Autor: Michala Durecová

Michal Kováč

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 21. augusta 2020 nás naveky opustil náš rodák, pán Michal Kováč, vo veku 75 rokov z Rimavskej Píly. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 25. augusta 2020 o 15.00 hodine v Dome smútku v Klenovci.

celý text

ostatné | 24. 8. 2020 | Autor: Michala Durecová

Edita Šoltýsová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 24. júla 2020 nás naveky opustila naša rodáčka, pani Edita Šoltýsová, rod. Kornietová, vo veku 75 rokov z Banskej Bystrice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 30. júla 2020 o 11.00 hodine v krematóriu v Banskej Bystrici.

celý text

ostatné | 29. 7. 2020 | Autor: Michala Durecová

Valéria Kalamárová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 24. júla 2020 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Valéria Kalamárová, vo veku 87 rokov z Jesenského ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 27. júla 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 24. 7. 2020 | Autor: Michala Durecová

Július Huňa

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 17. júla 2020 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Július Huňa, vo veku 93 rokov z Jozeffyho ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 20. júla 2020 o 15.00 hodine v Dome smútku v Tisovci celý text

ostatné | 17. 7. 2020 | Autor: Správca Webu

Mária Muráriková

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 14. júla 2020 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Mária Muráriková, vo veku 93 rokov z Rimavskej Píly. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 16. júla 2020 o 14.00 hodine v evanjelickom kostole v Rimavskej Píle. celý text

ostatné | 16. 7. 2020 | Autor: Správca Webu

Anna Hudecová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 12. júla 2020 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Anna Hudecová, vo veku 84 rokov z Francisciho ulice. celý text

ostatné | 13. 7. 2020 | Autor: Správca Webu

Etela Mertinyáková

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 23. júna 2020 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Etela Mertinyáková, vo veku 91 rokov z Bakulínyho ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 26. júna 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Mária Dianišková

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 20. júna 2020 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Mária Dianišková, vo veku 85 rokov z Daxnerovej ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 24. júna 2020 o 15.00 hodine v evanjelickom kostole v Tisovci. celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Margita Perenčayová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 21. júna 2020 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Margita Perenčayová, vo veku 91 rokov z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 23. júna 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti. celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Darina Kubíková

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 9. júna 2020 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Darina Kubíková, vo veku 79 rokov z Francisciho ulice. celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Ján Dianiška

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 7. júna 2020 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Ján Dianiška, vo veku 70 rokov z Bakulínyho ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 10. júna 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici v Tisovci. celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Ján Valent

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 28. mája 2020 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Ján Valent, vo veku 77 rokov z Rimavskej Píly. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 30. mája 2020 o 15.00 hodine v evanjelickom kostole v Rimavskej Píle. celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Karol Kubíni, st.

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 14. mája 2020 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Karol Kubíni, vo veku 68 rokov z Ulice Pavla Šífrika. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 17. mája 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 15. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Miroslav Caban

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 12. mája 2020 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Miroslav Caban, vo veku 67 rokov z Jesenského ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 15. mája 2020 o 16.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Janka Cabanová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 28. apríla 2020 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Janka Cabanová, vo veku nedožitých 62 rokov z Jesenského ulice. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Michal Marko

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 24. apríla 2020 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Michal Marko, vo veku 93 rokov z Bakulínyho ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 25. júla 2020 o 13.00 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici. celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Erika Kojnoková

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 22. apríla 2020 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Erika Kojnoková, vo veku 46 rokov z Francisciho ulice. celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Ivan Buštor

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 23. marca 2020 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Ivan Buštor, vo veku 73 rokov z Daxnerovej ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční v krematóriu v Banskej Bystrici. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Peter Kožiak

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 20. marca 2020 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Peter Kožiak, vo veku 52 rokov z Jozeffyho ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční v krematóriu v Banskej Bystrici. celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
prvá
z 4
posledná