Navigácia

Obsah

Náučným chodníkom na Hradovú

Náučný chodník Hradová otvorili v Tisovci v piatok 26. októbra 2007. Myšlienka vybudovať tento náučný chodník vznikla u PhDr. Samuela Gájera CSc. (1923 ÷ 2003), ktorý bol veľkým milovníkom tisovskej prírody. Jeho myšlienka nezostala nepovšimnutá a projekt sa podarilo v roku 2007 zrealizovať.

Náučný chodník Hradová kopíruje turistický chodník a je 3,12 km dlhý s prevýšením 475m. Oddychové miesta spestrujú osadené informačné panely a lavičky. Náučný chodník pozostáva z deviatich náučných tabúľ a jedného informačného bodu, ktorým sa chodník začína. Informačný bod tvorí prístrešok, ktorý sa nachádza neďaleko centra mesta (100 m). V budúcnosti by sa jeho súčasťou malo stať aj menšie miesto na parkovanie.

Prvý informačný panel je na autobusovej zastávke, ktorý informuje turistov o existencii chodníka a ostatných miestach ktoré môžu v Tisovci navštíviť. 

Tisovská Hradová (887 m n. m.) predstavuje jednu z najvýraznejších krajinných dominánt okolia Tisovca. Tento mohutný vrch z vápencových brál s početnými jaskyňami poskytoval ľuďom bezpečné bývanie už od mladšej doby kamennej. Stopy po pravekom osídlení dodnes nachádzame takmer po celom hrebeni. Vrchol Hradovej ukrýva aj zvyšky stredovekého hradu, opradeného množstvom legiend.

Hradová sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Muránska planina. V roku 1984 bola zaradená medzi maloplošné chránené územia. Dôvodom pre zriadenie tejto národnej prírodnej rezervácie o rozlohe 127,47 ha je prítomnosť zachovalých pestrých spoločenstiev so zastúpením viacerých zriedkavých druhov rastlín a živočíchov. Na jej území platí piaty, teda najvyšší stupeň ochrany. Hradová je súčasťou navrhovaného územia európskeho významu sústavy NATURA 2000.
Projekt Náučný chodník Hradová realizovalo Mesto Tisovec v spolupráci so Správou Národného parku Muránska planina a Lesmi SR, š.p. – závod Rimavská Sobota. Budovanie chodníka finančne podporili Enviromentálny fond Bratislava, Lesmi SR, š.p. – závod Rimavská Sobota a Banskobystrický samosprávny kraj.

Texty na paneloch vytvorili pracovníci Správy Národného parku Muránska Planina, Mesta Tisovec, Lesov SR, š.p. – závod Rimavská Sobota a Ing. Dušan Hutka.

K budovaniu chodníka prispeli Služby Mesta Tisovec s.r.o., Mestské lesy s.r.o., pracovníci na aktivačnej činnosti, TO KOS Rimavská Dolina, študenti SoŠ Tisovec, Stolnotenisový klub Tisovec, Volejbalový klub Tisovec, SKI – klub Tisovec a dobrovoľníci.

Ak Vás o histórii vrchu Hradová zaujíma viac...   Kliknite si tu - www.sharkan.net 

 

Rozpis trasy

stúpanie 524 m klesanie 524 m
vzdialenosť 9.3 km čas 2:51

 

HradovaHradovaHradovaHradova