Navigácia

Obsah

Hlásenie mestského rozhlasu - 2.12.2022

Typ: ostatné
2.12.2022
 • Vážení občania Tisovca a mestskej časti Rimavská Píla,

  Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa bude tvoriť zloženie stálych - pracovných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci a taktiež Výbor m. č. Rimavská Píla pre volebné obdobie 2022 - 2026.

  Občania, ktorí majú záujem pracovať v stálych - pracovných komisiách a vo Výbore m. č. Rimavská Píla sa môžu prihlásiť

  - písomne: na adrese:   Mestský úrad Tisovec

                                            Nám. Dr. V. Clementisa 1

                                            980 61 Tisovec

  - osobne:  u zamestnankyne mestského úradu - Denisa Mániová (prízemie - kancelária matriky)

  - telefonicky na tel. čísle: 047/5603812 alebo 0902/255 662

  - emailom:  denisa.maniova@tisovec.com

  Občania, ktorí majú záujem pracovať v stálych - pracovných komisií oznámia v akej oblasti chcú pracovať (1. ekonomickej; 2. výstavby a rozvoja mesta; 3. sociálnej a zdravotníctva; 4.  podnikateľskej a cestovného ruchu; 5. ochrany verejného poriadku; 6. školstva;  7. kultúry a športu). Prihlášku pre voľbu členov stálych - pracovných komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci, ako aj kandidátnu listinu pre voľbu členov Výboru m. č. Rimavská Píle je potrebné odovzdať najpozdejšie            do 9. decembra 2022 do 14,00h.Členovia Výboru m. č. Rimavská Píla sa budú voliť na Zhromaždení obyvateľov mestskej časti Rimavská Píla dňa 12.12.2022 o 17,00h v Kultúrnom dome Rimavská Píla. Členovia stálych - pracovných komisií sa budú voliť na decembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tisovci.   

 • Mesto Tisovec Vás dňa 6.12.2022 srdečne pozýva na Mikulášske popoludnie na námestí pred MsÚ, kde o 13.00 začnú vianočné trhy a o 16.00 k nám zavíta Mikuláš a rozsvieti vianočný stromček. Vystupovať bude DFS Čížiček a DH Hradovanka.


Vytvorené: 2. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 2. 12. 2022 10:09
Autor: Michala Durecová