Navigácia

Obsah

Hlásenie mestského rozhlasu - 13.10.2021

Typ: ostatné
13.10.2021
  • Mesto Tisovec oznamuje, že v zmysle § 15 písm. h) v  nadväznosti na § 23 písm. a) zákona č. 314/2011 Z. z. o ochrane pred požiarmi bude  vykonávať od 14.10.2021 v čase od 16.00 – 18.00 hod. preventívne protipožiarne kontroly v meste Tisovec a m.č. Rimavská Píla. Kontroly budú vykonávať poverení členovia DHZ.

    Členovia kontrolnej skupiny sa pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol preukážu príslušnym poverením.

    Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností. Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým k prevencii proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiaru.

    Ak pri kontrole vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina mesta požiada  príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.


Vytvorené: 13. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 13. 10. 2021 11:14
Autor: Michala Durecová