Navigácia

Obsah

Oznámenie k umiestňovaniu volebných plagátov

Typ: ostatné
Oznámenie Mesto Tisovec oznamuje kandidujúcim subjektom sprístupnenie výlepných plôch na umiestnenie predvolebných plagátov.

Mesto Tisovec oznamuje kandidujúcim subjektom, že v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 6/2014 o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov a usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k umiestňovaniu volebných plagátov kandidujúcich subjektov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy mesta Tisovec v roku 2018, vyhradilo kandidujúcim subjektom plochu na vylepovanie volebných plagátov na miestach podľa priloženej prílohy:

Výlepná plocha na umiestnenie predvolebných plagátov.

Usmernenie k umiestňovaniu volebných plagátov

 

Informácie k vedeniu volebnej kampane

 

Podmienky vedenia a financovania volebnej kampane upravuje zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“).

 

Volebná kampaň je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí (ďalej len „politická strana alebo koalícia“), kandidátov a tretích strán (§ 8 zákona o volebnej kampani), za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania volenej funkcie. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech uvedených subjektov.

Činnosť iných subjektov na podporu alebo v neprospech politických strán alebo koalícií a kandidátov sa v čase ustanovenom na volenú kampaň zakazuje.

 

Vedenie volebnej kampane politickou stranou alebo politickým hnutím

Vedenie volebnej kampane nezávislým kandidátom na funkciu primátora mesta s počtom obyvateľov do 5000

Vedenie volebnej kampane nezávislým kandidátom na funkciu poslanca mestského zastupiteľstva

 


Prílohy

Vytvorené: 18. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 11. 1. 2019 9:51
Autor: