Navigácia

Obsah

Divadelný súbor Terézie VANSOVEJ Rimavská Píla (založený okolo r. 1920)

Typ: ostatné
Divadelný súbor Terézie VANSOVEJ Rimavská Píla (založený okolo r. 1920) Divadelný súbor

Z histórie ochotníckeho divadla na Rimavskej Píle

 

Tradícia ochotníckeho divadla v Rimavskej Píle siaha podľa ústnych prameňov približne do 20. - 30. rokov 20. storočia, kým snahu vtedajších ochotníkov neprerušila druhá svetová vojna. Staré latinské príslovie hovoriace: „inter arma silent musae“ („počas vojny mlčia múzy“) sa bohužiaľ potvrdilo aj v prípade piľanských ochotníkov, kedy až do roku 1949 prerušilo ich pôsobenie na poli miestnej kultúry. Záznamy z obecnej kroniky nám udávajú tento rok ako začiatok tvorivej činnosti ochotníkov, ktorá prakticky nepretržite, alebo len s minimálnymi prestávkami pokračovala až dodnes.

Na doskách piľanského javiska sa v priebehu šiestich dekád vystriedalo množstvo obyvateľov obce v úlohe hercov, režisérov, alebo aj nemenej dôležitých zvukárov, či osvetľovačov. Ich spoločná snaha, rozdávať prostredníctvom divadla smiech a zábavu, ale aj dojatie, či zamyslenie sa nevyšla nazmar. Potlesk všetkých tých, ktorí v priebehu rokov pravidelne sledovali veselé i smutné osudy hrdinov divadelných hier bol im dostatočnou odmenou, zadosťučinením i akýmsi prísľubom ich ďalšieho snaženia.

 

O súbore

 

Divadelný súbor T. Vansovej Rimavská Píla nadväzuje na divadelné tradície, ktoré v obci založila Terézia Vansová. 

Pracuje v obnovenom zložení od r. 1999 a za ten čas sa zaradil medzi najlepšie dedinské súbory na Slovensku. Pravidelne sa zúčastňuje na celoštátnych festivaloch a prehliadkach.

Medzi jeho najväčšie úspechy patrí víťazstvo na Celoštátnom festivale hier s dedinskou tematikou v Trebišove, účasť na vrcholnej prehliadke ochotníckeho divadla Scénickej žatve v Martine, 3. miesto na celoštátnom festivale Gorazdov Močenok, či účasť na celoštátnom fesivale divadiel dospelých Exit Levoča.

Divadelný súbor sa programovo venuje vlastným dramatizáciám alebo úpravám diel slovenských autorov.

 

Prehľad nacvičených divadelných hier

 

1949

Žena

1953

Jozef Gregor Tajovský: Statky, zmätky (réžia: Štefan Knap)

 

Soľ nad zlato, školská divadelná hra (réžia: Anna Figuliová a Štefan Knap)

 

Silvestrovský kabaret

1956

Dlhý nos, školská divadelná hra (réžia: Štefan Knap)

 

Jozef Hollý: Márnotratný syn

1957

Terézia Vansová: Svedomie (réžia: Ondrej Figuli)

 

Smiechom k srdcu, silvestrovský kabaret (réžia: Felicita Mihóková)

1958

Anton Lysonk: Figliar Matej (réžia: Felicita Mihóková)

1961

Ľudmila Podjavorinská: Čin – Čin, školská divadelná hra (réžia: Felicita Mihóková)

 

Pavel Gejdoš: Dva staré zvony (réžia: Felicita Mihóková)

1965

Ivan Frank: Ukradnuté šťastie (réžia: Felicita Mihóková)

1966

Martin Kukučín: Bacúchovie dvor (réžia: Felicita Mihóková)

1968

Olexij Kolomijec: Faraóni (réžia: Ján Antal)

1969

Július Barč Ivan: Matka (réžia: Milan Mičovský)

1970

Ján Kákoš: Vietor do tvárí

1972

Ferko Urbánek: Pani richtárka (réžia: Pavel Koncoš)

1973

Ľubomír Smrčok: Magda Burčová (réžia: Mária Vongrejová)

1975

Ján Skalka: Kozie mlieko

1976

Jonáš Záborský: Najdúch (réžia: Pavel Koncoš)

1982

Terézia Vansová: Svedomie (réžia: Milam Mičovský)

1983

Jozef Konya: Svadobný závoj (réžia: Viera Miklová)

1986

Vladimír Mináč: Výrobca šťastia (réžia: Jaroslav Lacko)

1999

Ladislav Nádaši Jégé: Krpčeky sv. Floriána (réžia: Jaroslav Lacko)

2000

Samo Tomášik: Svadba pod Kohútom (réžia: Jaroslav Lacko)

 

Jozef Gregor Tajovský: Ženský zákon, krátka úprava inscenácie nacvičená pre Deň R. Píly

2001

Ján Hollý, Jaroslav Lacko: Kubovci (réžia: Jaroslav Lacko)

2002

Stanislav Štepka: Jáánošíík (réžia: Jaroslav Lacko), premiéra 30.3.2002

2003

Július Barč – Ivan: Mastný Hrniec (réžia: Jaroslav Lacko), premiéra 19.4.2003

2004

Ferko Urbánek: Kamenný chodníček (réžia: Jaroslav Lacko), premiéra apríl 2004

2006

Jaroslav Lacko: Dedičstvo (réžia: Jaroslav Lacko), premiéra 15.4.2006

2007

Jozef Gregor Tajovský, Jaroslav Lacko: Zmetki – statki (réžia: Jaroslav Lacko), premiéra 26.12.2007

2008

Božena Slančíková Timrava: Skon Paľa Ročku (réžia: Jaroslav Lacko), premiéra 26.12.2008

2009

Martin Kukučín, Jaroslav Lacko: Neprebudení (réžia: Jaroslav Lacko), premiéra26.12.2009

2010

Ľubomír Feldek, Jaroslav Lacko: Jánošík podľa...? (réžia: Jaroslav Lacko), premiéra 25.12.2010

2011

Martin Kukučín, Jaroslav Lacko: Rysavá jalovica (réžia: Jaroslav Lacko), premiéra 25.12.2011

2013

J. Palárik, Jaroslav Lacko: Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch (réžia: Jaroslav           Lacko), premiéra 31.3.2013

2014

B. S. Timrava, J. Lacko: Kúštik šťastia (réžia: J. Lacko), premiéra 20.4.2014

 

J. Chalupka, J. Lacko: Starúš Plesnivec alebo 4 svadby na jednom pohrebe (réžia J. Lacko), premiéra 26.12.2014

2015

B. S. Timrava, D. Majling, J. Lacko: Bál (réžia J. Lacko), premiéra 26.12.2015

2017

M. Stejskal, M. Cibuliak: Prekvapenie (na motívy O. Zelenku Košieľka) réžia: M. Stejskal,             M. Cibuliak), premiéra 16.4.2017

 

Po roku 1999 sa v súbore vystriedalo nemálo divadelníkov:

Bagačka Ľubomír, Bagačková Mária, Brádňanský Tomáš, Brukner Mário, Bútor Ján Pavel (†), Foľko Ľubomír, Kojnok Dušan (hosťovanie), Koncoš Miroslav, Košičiar Marcel, Košičiar Roman, Krišková Zuzana, Lacko Jaroslav, Lacko Roman, Maťková Janka, Máni Slavomír, Mihók Miroslav, Mihóková Danka, Miklášová Edita, Miklová Viera, Svinčiaková Janka, Svinčiaková Vlasta, Šucha Martin, Vengrínová Zuzana, Vlčeková Martina (hosťovanie), Zvara Adrián ml.

 

V súčasnosti v divadelnom súbore pôsobia

Bútor Milan, Caban Mirko (hosťovanie), Hruška Karol (hosťovanie), Huľková Zlata, Koniar Ján, Krajčiová Lucia, Maťko Ivan, Mániová Denisa, Mihók Ján, Miškove Monika, Vasová Zuzana, Valent Martin (technik)


Vytvorené: 6. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 20. 11. 2017 10:31
Autor: Správca Webu