Navigácia

Obsah

Udalosti

02.07.2020

brigada

Celomestská brigáda ,,Za krajší Tisovec“,

Vážení občania, na základe kladných ohlasov z predchádzajúcich rokov sme sa rozhodli zorganizovať celomestskú brigádu ,,Za krajší Tisovec“, ktorá sa bude konať dňa 08.07.2020 (streda) v čase od 09:00 hod. do 18:00 hod.

Detail

02.07.2020

Letné Kino pod Hradovou - Špindl 1

Letné Kino pod Hradovou - Špindl

Pozývame vás na prvé letné kino do areálu MsKS v utorok 7.júla 2020 o 21:30 hod.

Detail

02.07.2020

Legiovlak 2

Legiovlak

Pozývame vás na unikátnu expozíciu replík legionárskych vozňov z rokov 1918-1920, kedy československí legionári ovládli Sibír. 18.-19.júla 2020 na železničnej stanici v Tisovci

Detail

02.07.2020

feum

FeUm 20

Občianske združenie TisArt Vás všetkých pozýva na FeUm 20 (Festival Umenia 2020) 30.7. - 2.8. 2020

Detail

02.07.2020

vystava

Výstava obrazov Márie Izabelly Galíkovej STROMY

Srdečne vás pozývame na výstavu obrazov Márie Izabely Galíkovej STROMY , ktorá prebieha v Mestskej galérii od 2. do 19 júla 2020. Galéria bude otvorená pre návštevníkov na požiadanie v Mestskej knižnici a na oddelení kultúry a športu denne od 9 do 15. hod.

Detail

01.07.2020

Oznam MŠK Tisovec 1

Oznam MŠK Tisovec

Vedenie Mšk Tisovec oznamuje všetkým rodičom detí ktoré hrávajú futbal za mladších žiakov rok narodenia 2008 a mladší, že prvý tréning sa uskutoční v stredu 1.7.2020 na futbalovom štadióne o 15:00 hod. Radi medzi nami privitame aj nových chlapcov a dievčatá. Vedenie Mšk Tisovec sa teší na stretnutie s Vami.

Detail

24.06.2020

Povinnosti pri nakladaní s odpadovými vodami 2

Povinnosti pri nakladaní s odpadovými vodami

Vážení občania Tisovca a m. č. Rimavská Píla, na základe podnetov od občanov ohľadom znečisťovania vodných tokov, Vás upozorňujeme na zákonnú povinnosť likvidovania odpadových vôd zo žúmp. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Detail

24.06.2020

Zmena otváracích hodín COOP Jednota 1

Zmena otváracích hodín COOP Jednota

Od 1.7.2020 sa menia otváracie hodiny COOP Jednota na Nám. Clementisa 86.

Detail

22.06.2020

Zus

Prijímacie talentové skúšky-ZUŠ

22.-25.jún 2020

Detail

19.06.2020

Zosuv pôdy pri prameni Dobrá voda

Zosuv pôdy pri prameni Dobrá voda

Mestský úrad oznamuje občanom, že z dôvodu zosuvu pôdy nie je možný prístup k prameňu Dobrá voda, o sprístupnení prameňa Vás budeme informovať.

Detail

19.06.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 24.07.2020 bude prerušená distribúcia elektriny v našej mestskej časti Rimavská Píla

Detail

18.06.2020

Oznam 1

Oznam

Vážení občania. Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom, že dňa 23. júna 2020, t. j. v utorok bude z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie pre verejnosť zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

18.06.2020

Pozvánka na zasadnutie MsZ 1

Pozvánka na zasadnutie MsZ

24.6.2020

Detail

15.06.2020

Výzva na odstránenie o okliesnenie stromov a iných porastov  1

Výzva na odstránenie o okliesnenie stromov a iných porastov

Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s. vyzýva vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie (VN 309) na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v termíne do 14.07.2020.

Detail

14.06.2020

Erb

Mimoriadna zmena zberu BRKO

Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom, že zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) sa uskutoční v utorok 16. júna 2020. Zber komunálneho odpadu sa uskutoční podľa platného harmonogramu.

Detail

12.06.2020

Priaznivá epidemiologická situácia otvorila v mesiaci jún brány našich škôl, vyučovanie v základnej umeleckej škole pokračuje dištančnou formou.  1

Priaznivá epidemiologická situácia otvorila v mesiaci jún brány našich škôl, vyučovanie v základnej umeleckej škole pokračuje dištančnou formou.

Na základe prieskumu, zvážení miestnych špecifík a po dohode s riaditeľmi škôl a školských zariadení, mesto rozhodlo o obnovení vyučovania v materských školách a základnej škole.

Detail

11.06.2020

Zmena v harmonograme separovaného zberu 2020 1

Zmena v harmonograme separovaného zberu 2020

Navýšenie počtu vývozov papiera na základe vyhodnotení dotazníka zo dňa 26.05.2020.

Detail

10.06.2020

Tri priechody pre chodcov na ceste I/72 budú bezpečnejšie

Žiadosť mesta Tisovec k výzve Prezídia Policajného zboru bola schválená a podporená sumou 13 822 Eur na realizáciu projektu s názvom: „Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Meste Tisovec“.

Detail

09.06.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 10.07.2020 bude prerušená distribúcia elektriny v našej mestskej časti Rimavská Píla

Detail

08.06.2020

Informácia o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu ochrany prírody a krajiny - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Rimavská Sobota 1

Informácia o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu ochrany prírody a krajiny - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Rimavská Sobota

Oznamujeme občanom, že sa začal proces schvaľovania dokumentu ochrany prírody a krajiny - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Rimavská Sobota.

Detail

08.06.2020

Veselé putovanie s princeznou Vandou 1

Veselé putovanie s princeznou Vandou

Vysoko nad mestom Tisovec na strmom a nedostupnom brale odpradávna stával hrad. Tu žila svoj život múdra princezná Vanda. Ale to určite všetci Tisovčania dávno viete.

Detail

08.06.2020

...Už sme sa nevedeli dočkať.

...Už sme sa nevedeli dočkať.

Od 16. marca bolo v našej materskej škole ticho, tak ako vo všetkých na Slovensku. Neplánované "prázdniny" spomalili život, zamedzili stretávaniu sa, obrali deti o kontakt s rovesníkmi.

Detail

08.06.2020

Oznámenie o  zmene otváracích hodín 1

Oznámenie o zmene otváracích hodín

V zmysle ustanovenia par. 4, ods.3 písm. i/zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení Vám oznamujeme zmenu otváracích hodín v prevádzkovej jednotke 135 Tisovec, Daxnerova ul.733 s platnosťou od 5.6. do 31.8.2020

Detail

08.06.2020

O krok bližšie k záchrane ľudských životov pri kultúrno-spoločenských akciách mesta

O krok bližšie k záchrane ľudských životov pri kultúrno-spoločenských akciách mesta

Mesto Tisovec v spolupráci so spoločnosťami Dajo-servis a Ekometal, zabezpečili pre naše mesto dôležitý prístroj pre záchranu ľudských životov – LifePak12

Detail

05.06.2020

Upozornenie !!! 1

Upozornenie !!!

Mestský úrad v Tisovci upozorňuje občanov, že v katastri nášho mesta bol v minulých dňoch zaznamenaný výskyt medveďa hnedého (medvedice s mláďatami), a to najmä v lokalitách Obadovo očko a Pod Okrúhlou skalou. Žiadame občanov, aby pri voľnom pohybe v prírode zvýšili opatrnosť a v daných lokalitách sa radšej nepohybovali.

Detail

05.06.2020

Stredoslovenská distribučná eviduje v Tisovci zvýšený počet výpadkov elektriny a pracuje na viacerých opatreniach 1

Stredoslovenská distribučná eviduje v Tisovci zvýšený počet výpadkov elektriny a pracuje na viacerých opatreniach

Mestský úrad v Tisovci zverejňuje v plnom znení otvorený list obyvateľom mesta od Stredoslovenskej distribučnej, a.s.

Detail

04.06.2020

Tisovská tenisová mlaď

Tisovská tenisová mlaď

Všetkých nás zasiahla a nejakým spôsobom obmedzila situácia s koronavírusom a nebolo tomu inak ani u nás, čo sa týka športu. Aj deti z Tisovca, ktoré sa venujú tenisu, si museli na pár mesiacov dať nútenú pauzu.

Detail

04.06.2020

Doručovanie rozhodnutí k miestnym daniam a poplatkom 1

Doručovanie rozhodnutí k miestnym daniam a poplatkom

Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že v mesiaci jún 2020 pristúpil k doručovaniu rozhodnutí k miestnym daniam a poplatkom. Rozhodnutia k daniam za psy budú doručené najneskôr do konca augusta 2020.

Detail

04.06.2020

Dočasná úprava stránkových hodín pokladne 1

Dočasná úprava stránkových hodín pokladne

Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že stránkové hodiny pokladne budú s účinnosťou od 4. júna 2020 až do odvolania dočasne upravené.

Detail

02.06.2020

Integrovaný regionálny operačný program - Stretnutie k výzve 1

Integrovaný regionálny operačný program - Stretnutie k výzve

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron pozýva podnikateľov a záujemcom o podnikanie na informačné stretnutie k výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, pre opatrenie 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Detail

01.06.2020

Playmobil vo filme - Kino pod Hradovou 1

Playmobil vo filme - Kino pod Hradovou

Pozývame vás na skvelú animovanú fantazijnú komédiu Playmobil vo filme, ktorú premietneme v utorok 2.júna 2020 o 17:00 hod.

Detail

29.05.2020

Pokyny riaditeľky Materskej školy v Tisovci pre zákonných zástupcov upravujúce podmienky materskej školy na obdobie od 01. 06. 2020 do konca školského roku 2019/2020 (31. 08. 2020)

Od 1.6. 2020 sa otvárajú prevádzky materských škôl. Zákonný zástupca je povinný dodržiavať všetky nasledujúce pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré sú upravené na podmienky materskej školy.

Detail

29.05.2020

Pokyny riaditeľky Materskej školy Rimavská Píla pre zákonných zástupcov upravujúce podmienky materskej školy na obdobie od 01. 06. 2020 do konca školského roku 2019/2020 (31. 08. 2020)

Od 1.6. 2020 sa otvárajú prevádzky materských škôl. Zákonný zástupca je povinný dodržiavať všetky nasledujúce pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré sú upravené na podmienky materskej školy.

Detail

29.05.2020

Výzva na udržiavanie  pozemkov v nezaburinenom stave 1

Výzva na udržiavanie pozemkov v nezaburinenom stave

Okresný úrad v Rimavskej Sobote, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva, všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu v súlade s ustanoveniami § 3 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, z ktorých im vyplývajú nasledovné povinnosti:

Detail

29.05.2020

Malá škola, veľký úspech!

Malá škola, veľký úspech!

Stredoškolská odborná činnosť je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Práci na SOČ sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu aj mimo vyučovania vo svojom voľnom čase.

Detail

28.05.2020

Úprava prevádzkových hodín vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport v Športovom areáli Rudolfa Valenta 1

Úprava prevádzkových hodín vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport v Športovom areáli Rudolfa Valenta

Mesto Tisovec, zastúpené Mgr. Irenou Milecovou – primátorkou mesta, v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na obnovenie prevádzky základnej školy a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok zvážilo možnosti zmeny otváracích hodín Športového areálu Rudolfa Valenta.

Detail

28.05.2020

Informácia k veľkoobjemovému zberu odpadu 1

Informácia k veľkoobjemovému zberu odpadu

Vážení občania, v týchto dňoch v Tisovci a m. č. Rimavská Píla prebieha veľkoobjemový zber odpadu, kde sme si pre Vás pripravili možnosť odovzdať veľkoobjemový odpad do hnedého kontajnera a drevný odpad do modrého kontajnera.

Detail

28.05.2020

Zmena cestovných poriadkov prímestských liniek od 1.6.2020 1

Zmena cestovných poriadkov prímestských liniek od 1.6.2020

Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia Banskobystrického samosprávneho kraja, budú prímestské autobusové linky premávať od 1.6.2020 v štandardnom režime.

Detail

26.05.2020

Otvorenie  Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec  2

Otvorenie Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec

Mesto Tisovec, ako zriaďovateľ Základnej školy Dr. V. Clementisa, dňa 26.05.2020 rozhodol o otvorení školy od 01.06.2020. Do školy nastúpia žiaci 1.-5. ročníka, otvorí sa školský klub a zariadenie školského stravovania.

Detail

25.05.2020

Veselé putovanie s princeznou Vandou 1

Veselé putovanie s princeznou Vandou

Oddelenie kultúry a športu spolu s komisiou KaŠ vás srdečne pozývajú na podujatie "Veselé putovanie s princeznou Vandou" 6.júna.2020. Veríme, že spolu prežijeme deň plný radosti a smiechu.

Detail

25.05.2020

kino

Otvárame Kino pod Hradovou

Milé deti,milí rodičia, sme nesmierne radi, že môžeme opäť otvoriť brány Kina pod Hradovou. Pozývame vás na skvelú animovanú komédiu Tajný život maznáčikov II, ktorú premietneme v stredu 27.mája 2020 o 17:00 hod.

Detail

25.05.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie EE 1

Oznámenie o prerušení distribúcie EE

23.06.2020 od 07:30 do 16:30, v OM Tisovec-Bánovo zast., (Bánovo 8000, Tisovec), ČOM 5212572 23.06.2020 od 07:30 do 16:30, v OM Tisovec ŽST, (Tisovec), ČOM 9565266 24.06.2020 od 07:30 do 16:30, v OM Zbojská-chata Tisovec, (Zbojská 1500, Tisovec), ČOM 5206699

Detail

22.05.2020

Výzva pre aktivačných pracovníkov 1

Výzva pre aktivačných pracovníkov

Mestský úrad v Tisovci žiada aktivačných pracovníkov, ktorí majú nastúpiť 1.6.2020 na malé obecné služby, aby sa dňa 27.05.2020 (streda) o 9:00 hod. dostavili na Mestský úrad k podpísaniu dohody.

Detail

22.05.2020

Oznam

MUDr. Peter Marko oznamuje, že dnes 22.5.2020 bude gynekologická ambulancia v Tisovci zatvorená.

Detail

21.05.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

od: 23.06.2020 07:30 do: 23.06.2020 16:30 od: 24.06.2020 07:30 do: 24.06.2020 16:30

Detail

21.05.2020

zumba

Zumba pokračuje

Každý pondelok o 18:00 na nádvorí za MsKS

Detail

20.05.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 4. fáza uvoľňovania opatrení 1

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 4. fáza uvoľňovania opatrení

Na Slovensku sa pristupuje vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu od stredy 20. mája k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19.

Detail

29.06.2020 - 15.07.2020

zrušenie trvalého pobytu -Tamášová

Tamášová

Detail

29.06.2020 - 15.07.2020

Zrušenia trvalého pobytu

Zrušenia trvalého pobytu

Detail

08.06.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Tisovec na II. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Tisovec na II. polrok 2020

Detail

09.03.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Tisovec na I. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Tisovec na I. polrok 2020

Detail