Navigácia

Obsah

Udalosti

01.03.2021

Tisovský spravodaj - pilotný diel 1

Tisovský spravodaj - pilotný diel

Vážený občania, prinášame vám prvý diel Tisovského spravodaja v ktorom vás budeme pravidelne informovať o dianí v našom meste.

Detail

01.03.2021

Otvorenie mestskej kompostárne Rudov dvor a zberného dvora

Mesto Tisovec oznamuje občanom, že mestská kompostáreň Rudov dvor bude pre občanov otvorená od 02.03.2021 v nasledujúcom čase: Utorok až Piatok 08:00 – 16:00 hod. Sobota 08:00 – 11:00 hod. Obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30 hod

Detail

01.03.2021

Pošta Tisovec - zmena otváracích hodín

Pošta Tisovec - zmena otváracích hodín

Pošta Tisovec oznamuje občanom, že s účinnosťou od 1. marca 2021 budú hodiny pre verejnosť upravené nasledovne:

Detail

01.03.2021

Mimoriadna zmena cestovných  poriadkov autobusových liniek  1

Mimoriadna zmena cestovných poriadkov autobusových liniek

Na základe „Mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov autobusových liniek prímestskej dopravy v okresoch Revúca a Rimavská Sobota“ Banskobystrického samosprávneho kraja budú nižšie uvedené autobusové linky prímestskej dopravy od 02.03.2021do 10.3.2021 premávať tak, ako v dňoch „školských prázdnin“

Detail

28.02.2021

Informácie k víkendovému testovaniu

Informácie k víkendovému testovaniu

Počas víkendu využilo služby odberových miest 833 obyvateľov. Pozitívne výsledky boli pri 11 testovaných osobách, čo predstavuje pozitivitu 1,32%.

Detail

26.02.2021

Sčítanie obyvateľov domov a bytov  1

Sčítanie obyvateľov domov a bytov

Na Slovensku prebieha elektronické sčítanie obyvateľov. Po prvom týždni takmer dva milióny sčítaných.

Detail

22.02.2021

Upozornenie na zvýšenú koncentráciu prachových častíc v ovzduší  1

Upozornenie na zvýšenú koncentráciu prachových častíc v ovzduší

Mesto Tisovec na základe Všeobecne záväznej vyhlášky Okresného úradu Banská Bystrica č. 2/2013 zo dňa 20. februára 2013 upozorňuje občanov, že v súčasnosti boli v ovzduší mesta a jeho okolia zaznamenané zvýšené koncentrácie prachových častíc.

Detail

21.02.2021

Tíkendové testovanie na Covid-19 20.2.-21.2.2021 1

Informácie k víkendovému testovaniu

Počas víkendu využilo služby odberových miest 859 obyvateľov. Pozitívne výsledky boli pri 7 testovaných osobách, čo predstavuje pozitivitu 0,81%.

Detail

17.02.2021

VALENTÍNSKY POZDRAV žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy v Tisovci 1

VALENTÍNSKY POZDRAV žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy v Tisovci

Milí naši rodičia, žiaci a priatelia hudby! Aj keď opozdene, ale o to srdečnejšie k Vám prichádza VALENTÍNSKY POZDRAV žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy v Tisovci. Toto milé video je zmesou hudobného, výtvarného a tanečného umenia žiakov našej školy.

Detail

16.02.2021

SDBO2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.02.2021 do 31.03.2021. Asistované sčítanie obyvateľov bude od 01.04.2021 do 31.10.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.

Detail

16.02.2021

Logo

Oznam o vyhlásení nového výberového konania

Mesto Tisovec ako poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre oznamuje, že v poradí tretie výberové konanie vyhlásené dňa 12.01.2021 bolo zrušené. Mesto Tisovec opätovne pristúpilo k zverejneniu Oznamu o výberovom konaní na obsadenie troch pracovných miest.

Detail

15.02.2021

Nech už je akákoľvek situácia, je našou povinnosťou pripomínať si tradičné zvyky. 1

Nech už je situácia akákoľvek , je našou povinnosťou pripomínať si tradičné zvyky.

Začiatkom roka si pripomíname obdobie fašiangov. Fašiangy  - najveselšie zvyky počas roka, majú pôvod v predkresťanskom období a patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari.

Detail

15.02.2021

k

Aj v knižnici dbáme o vaše zdravie a bezpečnosť.

V mestskej knižnici sme začali používať nový germicídny žiarič, ktorým dezinfikujeme všetky vrátené publikácie. Žiarič dokáže e-dezinfikovať povrchy s 99,9% účinnosťou. Germicídne účinky UV-C žiarenia boli preukázané niekoľkými vedeckými štúdiami. Technológia je dlhodobo úspešne využívaná v nemocniciach a ďalších prostrediach so zvýšenými nárokmi na hygienu.

Detail

14.02.2021

erb

Informácie k víkendovému testovaniu

Počas víkendu využilo možnosť testovania viac ako 700 obyvateľov.

Detail

11.02.2021

Mobilné odberové miesto  v Tisovci

Mobilné odberové miesto v Tisovci

Vážení občania, Mesto Tisovec zabezpečilo pre občanov mobilné odberové miesto na testovanie Covid – 19. Testovanie je zriadené z dôvodu zavedenia Covid automatu.

Detail

11.02.2021

Prerušená dodávka pitnej vody 1

Prerušená dodávka pitnej vody

Mestský úrad oznamuje občanom, ktorým bola následkom prerušenia dodávky elektrickej energie prerušená aj dodávky pitnej vody, že voda bude zabezpečená a dovezená o 11.00 hodine. Na odstránení poruchy na elektrickom vedení sa pracuje. O aktuálnej situácii vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

08.02.2021

Nový prevádzkový režim v knižnici 1

Nový prevádzkový režim v knižnici

Milí čitatelia, od 9.2.2021 bude knižnica otvorená podľa platných opatrení v režime „ Výdajné okienko“.

Detail

06.02.2021

erb

Obnovenie školského vyučovania

Mesto Tisovec, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, rozhodlo o obnovení výučby v materských školách, základnej škole. Vyučovanie v základnej umeleckej škole sa obnovuje čiastočne. Prezenčná výučba sa obnovuje v školskom klube detí.

Detail

06.02.2021

Obnoveni povinnej prezenčnej formy výučby žiakov 1. - 4. ročníka a  žiakov špeciálnych tried. 1

Obnovenie povinnej prezenčnej formy výučby žiakov 1. - 4. ročníka a žiakov špeciálnych tried.

Vážení zákonní zástupcovia a žiaci, od pondelka 8. februára 2021 dochádza k obnoveniu povinnej prezenčnej formy výučby žiakov 1. - 4. ročníka a  žiakov špeciálnych tried.

Detail

06.02.2021

erb

Vláda SR rozhodla o predĺžení núdzového stavu

Na základe uznesenia Vlády SR č. 77 zo dňa 05.02.2021 sa predlžuje na obdobie 40 dní na území SR NÚDZOVÝ STAV s účinnosťou od 08.02.2021. Vláda SR uznesením č. 78 zo dňa 05.02.2021 s účinnosťou od 8. februára 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19, pričom okres Rimavská Sobota patrí do druhého stupňa varovania

Detail

05.02.2021

Zmena cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek 1

Zmena cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek

Na základe „Nariadenia mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov autobusových liniek prímestskej autobusovej dopravy“

Detail

04.02.2021

Testovanie cez víkend 5.-7.2.2021 1

Podrobné informácie k Testovaniu cez víkend 5.-7.2.2021

Vážení občania, Mesto Tisovec zabezpečilo pre občanov mobilné odberové miesto na testovanie Covid – 19.

Detail

04.02.2021

l

Pozvánka na zasadnutie MsZ

10. februára 2021 o 16:00 hod v Spoločenskej sále MsKS

Detail

03.02.2021

Sociálna poisťovňa vybavuje klientov aj naďalej v tzv. červenom režime. 1

Sociálna poisťovňa vybavuje klientov aj naďalej v tzv. červenom režime.

Sociálna poisťovňa oznamuje, že v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti pandémii všetky pobočky Sociálnej poisťovne vybavujú klientov aj naďalej v tzv. červenom režime. Opatrenia platia od 4. januára 2021 do odvolania.

Detail

29.01.2021

Oznam - Mestský úrad 2

Oznam - Mestský úrad

Vážení občania, mesto Tisovec neplánuje počas víkendu prevádzkovať mobilné odberové miesto / MOM/. Preto odporúčame občanom, ktorí dochádzajú do zamestnania do červených okresov, aby využili odberové miesta v týchto okresoch. Súčasne Vás chceme informovať, že od februára bude v našom meste prevádzkované bezplatné MOM. V súčasnosti prebieha proces povoľovania. O spustení prevádzky a rozsahu prevádzkových hodín MOM Vás budeme včas informovať.

Detail

28.01.2021

Nezabúdame!

Nezabúdame!

Každoročne si v našom meste pripomíname významnú udalosť, ktorou je oslobodenie Tisovca a m.č. Rimavská Píla. Tisovec bol oslobodený 28.1.1945 vojskami II.ukrajinského frontu a rumunskej armády.

Detail

28.01.2021

Jubilejný 10. SPOMIENKOVÝ VÝSTUP NA HRADOVÚ 1

Jubilejný 10. SPOMIENKOVÝ VÝSTUP NA HRADOVÚ

Aktuálne s obmedzeniami a individuálne.

Detail

27.01.2021

Oznam - Základná škola 1

Oznam - Základná škola

Vedenie Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec oznamuje, že výpis klasifikácie prospechu a správania žiakov za 1.polrok školského roka 2020/2021 bude zaslaný rodičom/zákonným zástupcom elektronicky do rodičovského konta v edupage v piatok 29.1.2021 o 14.00 hod. Rodičom, ktorí nemajú zriadené rodičovské konto, bude doručený výpis klasifikácie mailom alebo poštou.

Detail

27.01.2021

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa asistované sčítanie! 1

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa asistované sčítanie!

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.

Detail

26.01.2021

 Oznam o zákaze vstupu osôb bez testu na covid-19 a výnimkách z tohto zákazu 1

Oznam o zákaze vstupu osôb bez testu na covid-19 a výnimkách z tohto zákazu

od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára 2021

Detail

26.01.2021

Aktuálna epidemiologická situácia.  1

Aktuálna epidemiologická situácia.

Úrad verejného zdravotníctva SR informuje na svojej webovej stránke o aktuálnej epidemiologickej situácii v prezentácii, v rámci ktorej sú dostupné štatistické údaje k aktuálnej situácii na Slovensku v súvislosti s COVID-19.

Detail

25.01.2021

Každý obyvateľ je dôležitý, spravme klik pre lepšiu budúcnosť.

Každý obyvateľ je dôležitý, spravme klik pre lepšiu budúcnosť.

Doteraz sa na Slovensku uskutočňovalo tradičné sčítanie. Štatistický úrad SR zisťoval údaje priamo od obyvateľov, ktorí mali povinnosť spolu s cudzincami zdržiavajúcimi sa na území nášho štátu v rozhodujúcom okamihu sčítania vyplniť buď sami (metóda samosčítania), alebo s pomocou komisárov sčítacie formuláre.

Detail

25.01.2021

Kedy je potrebný negatívny test a kedy naopak nie. 1

Dôležité informácie - Kedy je potrebný negatívny test a kedy naopak nie.

Zákaz vychádzania, ktorý bude platiť od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 je spojený s celoplošným testovaním. Občania sa môžu priebežne testovať od 18. januára 2021 do 26. januára 2021.

Detail

25.01.2021

Oznam Mestskej polície 1

Oznam Mestskej polície

Upozornenie

Detail

24.01.2021

Dakujeme

Celoplošné testovanie v našom meste ukončené

Počas soboty a nedele boli v prevádzke štyri odberové miesta. Za tieto dva dni bolo v našom meste otestovaných viac ako 1750 obyvateľov.

Detail

22.01.2021

Upozornenie na zvýšenú koncentráciu prachových častíc v ovzduší. 1

Upozornenie na zvýšenú koncentráciu prachových častíc v ovzduší.

Mesto Tisovec na základe Všeobecne záväznej vyhlášky Okresného úradu Banská Bystrica č. 2/2013 zo dňa 20. februára 2013 upozorňuje občanov, že v súčasnosti boli v ovzduší mesta a jeho okolia zaznamenané zvýšené koncentrácie prachových častíc.

Detail

21.01.2021

Mestské zastupiteľstvo nebude 27. januára 2021 rokovať. 1

Mestské zastupiteľstvo nebude 27. januára 2021 rokovať.

Mesto Tisovec oznamuje, že plánované rokovanie Mestské zastupiteľstva v Tisovci sa v stredu 27. januára 2021 neuskutoční.

Detail

15.01.2021

Mesto Tisovec - OZNAM 1

Mesto Tisovec - OZNAM

Mesto Tisovec, ako zriaďovateľ materských škôl oznamuje, že naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021 s výnimkami.

Detail

15.01.2021

Základná škola - OZNAM 1

Základná škola - OZNAM

Vážení rodičia a žiaci! Na základe zverejnených informácií ministerstva školstva Vám oznamujeme, že od pondelka 18.1.2021 pokračuje 1. aj 2.stupeň v dištančnom vzdelávaní v takom režime ako doteraz. O aktuálnej situácii Vás budeme priebežne informovať. Vedenie školy

Detail

13.01.2021

Od nového roka informácie o dianí v meste cez Facebook 1

Od nového roka informácie o dianí v meste cez Facebook

Mesto Tisovec oznamuje obyvateľom, že od nového roka spustilo facebookovú stránku.

Detail

12.01.2021

Možnosť antigénového testovania pre objednaných samoplatcov.

Možnosť antigénového testovania pre objednaných samoplatcov.

MUDr. Žiaková v spolupráci s Mestom Tisovec oznamuje, že od 12. januára 2021, budú mať občania možnosť otestovať sa antigénovými testami za poplatok 8 Eur / na základe rozhodnutia MUDr. Žiakovej - len cena zakúpeného testu/, náklady na ochranné pomôcky, dezinfekciu a likvidáciu biologického odpadu uhradí Mesto Tisovec.

Detail

12.01.2021

EGT v čase korony.

EGT v čase korony.

Rok 2020 bol pre žiakov, učiteľov aj zamestnancov Evanjelického gymnázia v Tisovci neštandardný. V marci sme mali navštíviť partnerov v Taliansku v rámci medzinárodného programu ERASMUS+ a v apríli privítať partnerov z francúzskej družobnej školy.

Detail

12.01.2021

Je za nami ďalší rok ... 1

Je za nami ďalší rok ...

„Všetko dobré v novom roku, hlavne zdravie, ...“ Takto si prajeme každý rok, pričom to znie už ako fráza.

Detail

11.01.2021

Obhliadnutie sa za rokom 2020 v SOŠke 1

Obhliadnutie sa za rokom 2020 v SOŠke

Pár krokov späť. Obzretie sa v čase. Robíme to vedome, či nevedome stále. Bilancujeme, zamýšľame sa na tým, čo bolo, aké to bolo, čo sa nám podarilo a čo naopak nie.

Detail

11.01.2021

Nová služba v knižnici - rozvoz kníh 1

Nová služba v knižnici - rozvoz kníh

Milí čitatelia, v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou a na základe uznesenia Vyhlášky č. 45 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bude knižnica pre verejnosť zatvorená do odvolania. O otvorení Vás budeme v predstihu informovať.

Detail

08.01.2021

Rok 2020 v základnej škole

Rok 2020 v základnej škole

Keď sme sa v januári 2020 stretli v škole a vzájomne si priali šťastný nový rok, ani zďaleka sme netušili, čo nám naozaj prinesie a naopak, čo zoberie.

Detail

08.01.2021

Zmena cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek 1

Zmena cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek

Na základe „Nariadenia mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov autobusových liniek prímestskej autobusovej dopravy zavedením režimu „školských prázdnin“ Banskobystrického samosprávneho kraja budú autobusové linky prímestskej autobusovej dopravy od 11.01.2021 do 17.01.2021 premávať tak, ako v dňoch „školských prázdnin“

Detail

22.02.2021 - 10.03.2021

Zámer mesta odpredať prebytočný majetok mesta

Zámer mesta odpredať prebytočný majetok mesta

Detail

19.02.2021 - 07.03.2021

Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021

Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta

Detail

18.02.2021 - 06.03.2021

Upozornenie na zvýšenú koncentráciu prachových častíc v ovzduší

Mesto Tisovec na základe Všeobecne záväznej vyhlášky Okresného úradu Banská Bystrica č. 2/2013 zo dňa 20. februára 2013 upozorňuje občanov, že v súčasnosti boli v ovzduší mesta a jeho okolia zaznamenané zvýšené koncentrácie prachových častíc.

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií