Navigácia

Obsah

Udalosti

29.05.2020

Pokyny riaditeľky Materskej školy v Tisovci pre zákonných zástupcov upravujúce podmienky materskej školy na obdobie od 01. 06. 2020 do konca školského roku 2019/2020 (31. 08. 2020)

Od 1.6. 2020 sa otvárajú prevádzky materských škôl. Zákonný zástupca je povinný dodržiavať všetky nasledujúce pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré sú upravené na podmienky materskej školy.

Detail

29.05.2020

Pokyny riaditeľky Materskej školy Rimavská Píla pre zákonných zástupcov upravujúce podmienky materskej školy na obdobie od 01. 06. 2020 do konca školského roku 2019/2020 (31. 08. 2020)

Od 1.6. 2020 sa otvárajú prevádzky materských škôl. Zákonný zástupca je povinný dodržiavať všetky nasledujúce pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré sú upravené na podmienky materskej školy.

Detail

29.05.2020

Výzva na udržiavanie  pozemkov v nezaburinenom stave 1

Výzva na udržiavanie pozemkov v nezaburinenom stave

Okresný úrad v Rimavskej Sobote, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva, všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu v súlade s ustanoveniami § 3 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, z ktorých im vyplývajú nasledovné povinnosti:

Detail

29.05.2020

Malá škola, veľký úspech!

Malá škola, veľký úspech!

Stredoškolská odborná činnosť je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Práci na SOČ sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu aj mimo vyučovania vo svojom voľnom čase.

Detail

28.05.2020

Úprava prevádzkových hodín vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport v Športovom areáli Rudolfa Valenta 1

Úprava prevádzkových hodín vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport v Športovom areáli Rudolfa Valenta

Mesto Tisovec, zastúpené Mgr. Irenou Milecovou – primátorkou mesta, v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na obnovenie prevádzky základnej školy a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok zvážilo možnosti zmeny otváracích hodín Športového areálu Rudolfa Valenta.

Detail

28.05.2020

Informácia k veľkoobjemovému zberu odpadu 1

Informácia k veľkoobjemovému zberu odpadu

Vážení občania, v týchto dňoch v Tisovci a m. č. Rimavská Píla prebieha veľkoobjemový zber odpadu, kde sme si pre Vás pripravili možnosť odovzdať veľkoobjemový odpad do hnedého kontajnera a drevný odpad do modrého kontajnera.

Detail

28.05.2020

Zber plastov 1

Zber plastov

Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom, že dňa 01.06.2020 (pondelok) sa uskutoční zber plastov, žiadame občanov aby žlté vrecia vyložili pred rodinné domy v skorých ranných hodinách. Plasty je potrebné stláčať aby sa čo najviac znížil ich objem.

Detail

28.05.2020

Zmena cestovných poriadkov prímestských liniek od 1.6.2020 1

Zmena cestovných poriadkov prímestských liniek od 1.6.2020

Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia Banskobystrického samosprávneho kraja, budú prímestské autobusové linky premávať od 1.6.2020 v štandardnom režime.

Detail

26.05.2020

Otvorenie  Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec  2

Otvorenie Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec

Mesto Tisovec, ako zriaďovateľ Základnej školy Dr. V. Clementisa, dňa 26.05.2020 rozhodol o otvorení školy od 01.06.2020. Do školy nastúpia žiaci 1.-5. ročníka, otvorí sa školský klub a zariadenie školského stravovania.

Detail

25.05.2020

Veselé putovanie s princeznou Vandou 1

Veselé putovanie s princeznou Vandou

Oddelenie kultúry a športu spolu s komisiou KaŠ vás srdečne pozývajú na podujatie "Veselé putovanie s princeznou Vandou" 6.júna.2020. Veríme, že spolu prežijeme deň plný radosti a smiechu.

Detail

25.05.2020

kino

Otvárame Kino pod Hradovou

Milé deti,milí rodičia, sme nesmierne radi, že môžeme opäť otvoriť brány Kina pod Hradovou. Pozývame vás na skvelú animovanú komédiu Tajný život maznáčikov II, ktorú premietneme v stredu 27.mája 2020 o 17:00 hod.

Detail

25.05.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie EE 1

Oznámenie o prerušení distribúcie EE

23.06.2020 od 07:30 do 16:30, v OM Tisovec-Bánovo zast., (Bánovo 8000, Tisovec), ČOM 5212572 23.06.2020 od 07:30 do 16:30, v OM Tisovec ŽST, (Tisovec), ČOM 9565266 24.06.2020 od 07:30 do 16:30, v OM Zbojská-chata Tisovec, (Zbojská 1500, Tisovec), ČOM 5206699

Detail

22.05.2020

Výzva pre aktivačných pracovníkov 1

Výzva pre aktivačných pracovníkov

Mestský úrad v Tisovci žiada aktivačných pracovníkov, ktorí majú nastúpiť 1.6.2020 na malé obecné služby, aby sa dňa 27.05.2020 (streda) o 9:00 hod. dostavili na Mestský úrad k podpísaniu dohody.

Detail

22.05.2020

Oznam

MUDr. Peter Marko oznamuje, že dnes 22.5.2020 bude gynekologická ambulancia v Tisovci zatvorená.

Detail

21.05.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

od: 23.06.2020 07:30 do: 23.06.2020 16:30 od: 24.06.2020 07:30 do: 24.06.2020 16:30

Detail

21.05.2020

zumba

Zumba pokračuje

Každý pondelok o 18:00 na nádvorí za MsKS

Detail

20.05.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 4. fáza uvoľňovania opatrení 1

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 4. fáza uvoľňovania opatrení

Na Slovensku sa pristupuje vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu od stredy 20. mája k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19.

Detail

20.05.2020

Určovanie orientačných čísel prechádza do záverečnej fázy 1

Určovanie orientačných čísel prechádza do záverečnej fázy

Mestský úrad v Tisovci spustil v mesiaci apríl záverečnú etapu určovania orientačných čísel.

Detail

19.05.2020

Oznam - zber plastov 1

Oznam - zber plastov

Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom, že dňa 21.05.2020 (štvrtok) sa uskutoční zber plastov, žiadame občanov aby žlté vrecia vyložili pred rodinné domy v skorých ranných hodinách. Plasty je potrebné stláčať aby sa čo najviac znížil ich objem.

Detail

18.05.2020

rimava

Ej Rimava, Rimava, Rimavôčka moja ... (pokračovanie)

Tisovčania – spoluobčania. Iste si mnohí z vás spomenú na rovnomenný názov článku spred ôsmich rokov. Podľa počtu návštevníkov na WEB stránke a kladných odoziev som veril, a iste aj mnohí z vás, že to pohne svedomím a prístupom mnohých obyvateľov Tisovca k rieke Rimava.Škoda, že to zostalo len v teoretickej rovine. Realita je pre rieku Rimava v reálnom svete devastujúca. Určite je to trpké poznanie nielen pre mňa osobne, ale aj pre mnohých z vás.

Detail

16.05.2020

Petícia „Zastavme netransparentnú zonáciu NP Muránska planina“ 1

Petícia „Zastavme netransparentnú zonáciu NP Muránska planina“

Mesto Tisovec, spolu s ďalšími dotknutými samosprávami a subjektami, sa rozhodlo vyjadriť svoj nesúhlas s navrhovanou zonáciou formou petície, ktorú adresujme vláde SR

Detail

15.05.2020

dočasná zmena otváracích hodín MsÚ 1

dočasná zmena otváracích hodín MsÚ

Mestský úrad v Tisovci odvoláva dočasnú zmenu otváracích hodín. Dňom 18.5.2020 t.j. (pondelok) bude Mestský úrad k dispozícii verejnosti v obvyklých úradných hodinách. Každý návštevník musí rešpektovať prísne protiepidemické opatrenia.

Detail

15.05.2020

Zber biologicky rozložiteľného odpadu  1

Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom, že zber biologicky rozložiteľného odpadu sa uskutoční dňa 18.05.2020 (pondelok).

Detail

15.05.2020

Zber nebezpečného odpadu  1

Zber nebezpečného odpadu

Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom, že zber nebezpečného odpadu sa uskutoční dňa 22.05.2020 (piatok). Zber sa bude realizovať po stanovištiach v presne určenom čase. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Detail

15.05.2020

Knižnica opäť otvorená 1

Knižnica opäť otvorená

Milí čitatelia! Od pondelka 18. mája 2020 otvárame našu mestskú knižnicu podľa pokynov zriaďovateľa a Úradu verejného zdravotníctva v obmedzenom režime

Detail

15.05.2020

Rozpočet na rok 2020 a skutočnosti ohrozujúce jeho plnenie  1

Rozpočet na rok 2020 a skutočnosti ohrozujúce jeho plnenie

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Tisovci schválili rozpočet na rok 2020. Po jeho schválení nasledovalo prijatie opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov pretrvávajúcej epidemiologickej situácie a v najbližšom období sa pristúpi k jeho výrazným úpravám.

Detail

14.05.2020

Zber veľkoobjemového odpadu 1

Zber veľkoobjemového odpadu

od 19.05.2020 do 25.05.2020

Detail

14.05.2020

75. výročie ukončenia II. svetovej vojny VIDEO 1

75. výročie ukončenia II. svetovej vojny VIDEO

Príhovor primátorky mesta.

Detail

13.05.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

od: 19.05.2020 07:30:00 hod. od: 20.05.2020 07:30:00 hod.

Detail

13.05.2020

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci 1

AKTUALIZOVANÉ - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci bude VEREJNÉ

Dňa 13. mája 2020 sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska. Zasadnutie bude za účasti verejnosti.

Detail

12.05.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

od: 09.06.2020 08:30 do: 09.06.2020 12:30

Detail

12.05.2020

Zmena úradných hodín- Sociálna poisťovňa Rimavská Sobota

Vážení klienti, Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota Vám oznamuje zmenu úradných hodín počnúc 11. májom 2020 nasledovne:

Detail

11.05.2020

Milan Slabej - Zima a jar 2020  1

Milan Slabej - Zima a jar 2020

Prinášame vám fotogalériu pohľadov Milana Slabeja st. Prajeme príjemné sledovanie.

Detail

07.05.2020

Erb

Športový areál Rudolfa Valenta otvára svoje brány

Mesto Tisovec oznamuje občanom mesta, že otvára Športový areál Rudolfa Valenta, avšak pri rešpektovaní usmernení ÚVZ SR a podmienok stanovených mestom.

Detail

07.05.2020

Zmenu úradných hodín Mestský úrad 1

Zmenu úradných hodín Mestský úrad

Mestský úrad Tisovec oznamuje zmenu úradných hodín a to nasledovne: Pondelok: 7:30 – 15:30 Utorok: 7:30 – 15:30 Streda: 7:30 – 15:30 Štvrtok: 7:30 – 14:00 Piatok: 7:30 – 13:15

Detail

07.05.2020

Oznam - Rímskokatolícka Cirkev

Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Tisovec, oznamuje svojim veriacim, že kvôli dôslednej príprave chrámu pre bohoslužby, podľa nariadenia štátneho hygienika Slovenskej Republiky a odporúčaní konferencie biskupov Slovenska, bohoslužby v katolíckom kostole sa budú konať od budúcej nedele 17. mája. Presnejšie informácie vám poskytneme prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Detail

07.05.2020

Mestská knižnica v Tisovci ostáva naďalej zatvorená 1

Mestská knižnica v Tisovci ostáva naďalej zatvorená

Vážení občania! Mestská knižnica v Tisovci ostáva naďalej zatvorená kvôli vykonaniu revízie, až do 18. mája. Výpožičky kníh, ktoré máte doma, sú automaticky do tohto dátumu predĺžené. O znovuotvorení knižnice a nových podmienkach v knižnici Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

07.05.2020

Zber biologicky rozložiteľného odpadu  1

Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom, že zber biologicky rozložiteľného odpadu sa uskutoční dňa 11.05.2020 (pondelok).

Detail

07.05.2020

Oznam - Evanjelická cirkev v Rimavskej Píle

Milí priatelia.Evanjelický kaplán na Rimavskej Píle, Mgr. Vladimír Vančík, oznamuje, že po uvoľnení niektorých opatrení sa znovu môžu konať Služby Božie.

Detail

07.05.2020

Voľné pracovné miesto - DDaDSS Tisovec 1

Voľné pracovné miesto - DDaDSS Tisovec

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bakulínyho 905, 980 61  Tisovec,v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica prijme ihneď do pracovného pomeru na pozíciu sociálneho pracovníka.

Detail

07.05.2020

Zmena cestovných poriadkov prímestských liniek od 10.5.2020 1

Zmena cestovných poriadkov prímestských liniek od 10.5.2020

Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia Banskobystrického samosprávneho kraja, budú prímestské autobusové linky premávať od 10.5.2020 ako v pracovných dňoch počas školských prázdnin.

Detail

06.05.2020

Zmena otváracích hodín COOP Jednota 1

Zmena otváracích hodín COOP Jednota

COOP Jednota na Daxnerovej ulici oznamuje svojim zákazníkom, že v zmysle ustanovenia par. 4, ods.3 písm. i/zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení mení otváracie hodiny, s platnosťou od 1.5.2020

Detail

05.05.2020

Zostaňte doma a zabavte sa s divadlom 2

Zostaňte doma a zabavte sa s divadlom

Divadelný súbor Daxner ZOSTÁVA DOMA a rozhodol sa spríjemniť vám toto neľahké obdobie. Vychutnajte si v pohodlí domova naúspešnejšie inscenácie súboru.

Detail

04.05.2020

Oznam ANUBIS - Profesionálne pohrebné služby Tisovec

ANUBIS - Profesionálne pohrebné služby Tisovec,oznamujú, že od 1. januára 2020 nahradili Pohrebné služby,ktoré prevádzkovali Služby mesta Tisovec, s.r.o

Detail

23.04.2020

Otváracie hodiny - Slovenská pošta 1

Otváracie hodiny - Slovenská pošta

Slovenská pošta Tisovec oznamuje svojim zákazníkom, že od 23. apríla 2020 až do odvolanie bude pošta otvorená nasledovne:

Detail

23.04.2020

Záznam futbalového zápasu MŠK Tisovec - AS Trenčín 1

Záznam futbalového zápasu MŠK Tisovec - AS Trenčín

Pre fanúšikov futbalu prinášame spomienku na stretnutie s As Trenčín.

Detail

23.04.2020

Slovenská sporiteľňa úprava otváracích hodín 1

Slovenská sporiteľňa úprava otváracích hodín

Vzhľadom na nové opatrenia Krízového štábu týkajúce sa dôchodcov,upravuje Slovenská sporiteľňa pravidlá pre obsluhu dôchodcov vo svojich pobočkách  

Detail

23.04.2020

Zber drevného odpadu 1

Zber drevného odpadu

Oznamujeme občanom mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla, že sme si pre Vás pripravili možnosť odovzdať nepotrebný drevený nábytok, odrezky z masívneho dreva, drevené obaly, demolačné drevo, drevotrieskové dosky, OSB-dosky a preglejky v areáli Mestskej kompostárne.Iný odpad nebude prevzatý. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Detail

25.05.2020 - 24.06.2020

Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu ochrany prírody a krajiny

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Rimavská Sobota

Detail

15.05.2020 - 31.05.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o určení finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Tisovec

Detail