Navigácia

Obsah

Zber opotrebovaných pneumatík

Typ: ostatné | Životné prostredie
Odpadové pneumatiky nie sú komunálnym odpadom (ani neboli) a teda likvidáciu má na starosti priamo ich užívateľ. Odpadové pneumatiky mesto nesmie zbierať, dokonca sa už nezbierajú ani na zberných dvoroch. Odpadové pneumatiky patria medzi tzv. „vyhradené výrobky“ a vzťahuje sa na ne rozšírená zodpovednosť výrobcu. Podľa novej legislatívy – zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch, Vám dávame do povedomia povinnosti zodpovedných osôb. ● Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel (§ 72 zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch). Poznámka: každý občan aj podnikateľ u ktorého vznikli opotrebované pneumatiky je povinný ich odovzdať v autoservise, alebo pneuservise, nie ich nechávať na voľných priestranstvách, alebo nech sa o ne postará mesto. V praxi sa však môže stať, že distribútori pneumatík sa ešte nezžili so svojou novou povinnosťou a dokonca ani nevedia čo je ich povinnosť. Z uvedeného dôvodu ako konečný užívateľ opotrebovanej pneumatiky trvajte na odovzdaní pneumatík v zmysle § 69 - § 72 zákona o odpadoch. ● Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru (§69, odst. 8 zákona 79/2015 Z. z. ) Poznámka: servis alebo pneuservis ktorý predáva pneumatiky je povinný zaviesť spätný zber opotrebovaných pneumatík. Povinnosť platí od 1.1.2016. Ak napr. pneuservis predáva len pneumatiky na osobné autá, realizuje spätný zber len na tento druh. Ak predáva aj na nákladné autá alebo aj na traktory, realizuje zber aj týchto druhov pneumatík. Distribútor pneumatík je aj ten, ktorý v rámci svojej činnosti autá „prezúva“. Odovzdanie pneumatiky distribútor nesmie podmieňovať ničím teda ani nákupom, ani servisom, ani množstvom, ani rokom výroby, alebo typom pneumatiky. V prípade, ak dôjde pri odbere k niečomu takému v našom okrese, je potrebné to nahlásiť na Okresný úrad Rim. Sobota, odbor starostlivosti o ŽP, sekcia odpadové hospodárstvo (tel. č. 047/5603715; 047/5603713). ● Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja (§69, odst. 9 zákona 79/2015 Z. z. ). ● (1) Distribútor pneumatík je povinný(§ 71 zákona 79/2015 Z. z.) a) zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu, b) informovať konečných používateľov odpadových pneumatík na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji pneumatík viditeľné a pre verejnosť prístupné, o možnosti bezplatného spätného zberu, c) zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík najmenej na jednom mieste v každom okrese, ak distribuuje pneumatiky konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja, d) dohodnúť s konečným používateľom náhradný čas a spôsob prevzatia odpadových pneumatík, ak množstvo odpadových pneumatík, ktoré mu odovzdáva konečný používateľ, presahuje jeho skladové možnosti, e) odovzdať vyzbierané odpadové pneumatiky preberané v súlade s § 70 písm. c) do zariadenia na zhodnocovanie odpadových pneumatík alebo zariadenia na zneškodňovania odpadových pneumatík, Kontaktná osoba: Ing. Danka Bálintová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. 047/5603803 0902 255 661
OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY sú určené na spätný zber prostredníctvom distribútorov pneumatík (autoservis a pneuservis) !!!
V poslednej dobe sa v našom meste našli občania, ktorí pozabudli na svoju povinnosť a svoje odpadové pneumatiky vyhadzujú na miesta, ktoré nie sú na to príslušné napr. pri bývalom Srdiečku.

Vytvorené: 26. 5. 2016
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu