Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 4
ďalší posledná

Zabíjačka na Zbojníckom dvore 2013

Vstupenky sú v predaji v kníhkupectve na námestí Dr.V. Clementisa: celý text

Uncategorised, ostatné | 27. 11. 2013 | Autor: Správca Webu

Upovedomenie

upovedomenie_kominy celý text

Uncategorised, ostatné | 12. 11. 2013 | Autor: Správca Webu

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov v Tisovci a m. č. Rimavská Píla - 9.11.2013

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov v Tisovci a m. č. Rimavská Píla - 9.11.2013 celý text

Uncategorised, ostatné | 11. 11. 2013 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na jesenné turistické chodníky

Pozvánka na jesenné turistické chodníky celý text

Uncategorised, ostatné | 29. 10. 2013 | Autor: Správca Webu

Zmena termínov a časov premietania

Zmena termínov a časov premietania celý text

Uncategorised, ostatné | 19. 10. 2013 | Autor: Správca Webu

Tisovec má MISS !!!

V rámci Medzinárodného dňa nepočujúcich sa v sobotu v Žiline konala slovenská prehliadka krásy nepočujúcich dievčat. celý text

Uncategorised, ostatné | 16. 9. 2013 | Autor: Správca Webu

Víkend v Západných Tatrách

Víkend v Západných Tatrách celý text

Uncategorised, ostatné | 27. 6. 2013 | Autor: Správca Webu

Deň detí - zmena termínu !!!

Oddelenie kultúry a športu pri MsÚ oznamuje, že plánovaná akcia Deň detí sa ruší z dôvodu nepriaznivého počasia. Náhradný termín bude upresnený na webovej stránke mesta a rozhlasovým oznamom. Zároveň vám ponúkame náhradný program v kinosále MsKS dňa 1. júna 2013 v čase od 9:30 do 11:30 hod. celý text

Uncategorised, ostatné | 31. 5. 2013 | Autor: Správca Webu

Brigáda na Burde

1. BRIGÁDA - LIKVIDÁCIA POŽIARISKA celý text

Uncategorised, ostatné | 22. 5. 2013 | Autor: Správca Webu

Vodný svet v Penzióne Predná Hora otvárajú 18. mája

Príďte sa okúpať a VYHRAJTE ! celý text

Uncategorised, ostatné | 7. 5. 2013 | Autor: Správca Webu

výstava FLÓRA Bratislava 2013

Záujemcovia o návštevu výstavy 4. mája 2013 ( sobota ) sa môžu prihlásiť na č. tel.: celý text

Uncategorised, ostatné | 8. 4. 2013 | Autor: Správca Webu

Jarné upratovanie

Vyzývame občanov, aby si v okolí bytoviek kde žijú, upravili a vyčistili priestranstvá od odpadov nahromadených počas zimného obdobia. Prosíme občanov, aby odpady triedili a nedávali spolu odpady z ciest, biologicky rozložiteľné odpady (lístie, trávu..) a zmesový komunálny odpad (papieriky, fľaše...) spolu, ale aby boli sústredené oddelene. Konáre a ostatné biologicky rozložiteľné odpady od súkromných osôb (zo záhrad) mesto nie je povinné zberať! Táto povinnosť bola zrušená novelizáciou zákona o odpadoch v r. 2009. Nahromadené odpady sa budú zberať postupne od 22.04. – 26.04.2013 pracovníkmi na aktivačnej činnosti. Počas tohto týždňa už nevykladajte a nezhromažďujte odpady na verejných priestranstvách. Zároveň upozorňujeme občanov, že je zakázané biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a verejných priestranstiev spaľovať ! Ďakujeme. celý text

Uncategorised, ostatné | 8. 4. 2013 | Autor: Správca Webu

SVETOVÝ DEŇ VODY - 22.3.2013

Kedy sa objavila voda na Zemi, bola vždy rovnaká? To sú otázky na, ktoré doteraz nemáme jednoznačnú odpoveď. Už praveké kultúry sú spojené s vodou a to veľmi intenzívne. Stopy po vodnom hospodárstve zostali prakticky všade, kde dlhšie pobýval človek. V povodiach riek, pri jazerách a moriach vznikali trvalé sídla.Voda sa považuje za jednu z najbežnejších a najpočetnejších látok vo vesmíre. Jevýznamnou zložkou viacerých planét, mesiacov a komét. Má rozhodujúci význam a je nenahraditeľná pre životné prostredie na Zemi. Svetové oceány a moria pokrývajú 70,8 % zemského povrchu. Je nielen nevyhnutnou súčasťou existencie života na Zemi ale s najväčšou pravdepodobnosťou bola aj prostredím kde sa zrodil život a tieto jej vlastnosti zdôrazňujú vodu ako fenomén, ktorý si zaslúži pozornosť nielen vedeckej verejnosti ale aj širokej užívateľskej obce. Jej kvalitné množstvo bude určovať ďalší rozvoj alebo aj ďalšiu degradáciu kvality života človeka a napokon aj život ako celok na Zemi. Je súčasťou všetkých rastlín a živočíchov. Dôkazom toho, že z nej pochádzame je, že ľudské telo tvorí voda zo 65-70 %. Voda hrá veľkú úlohu v rozvoji, raste a fyziologických funkciách živého organizmu. Bez potravy človek prežije až 40 dní, bez vody zomiera po 3-4 dňoch. Strata vody 12- 15 % vedie k nevyhnutnej smrti. Spotreba vody na jedného obyvateľa sa pohybuje od 200- 500 m3 ročne, potreba vody však neustále rastie exponenciálne a sú krajiny kde už teraz prekračuje 2500 m3.Voda z vodovodov je pravidelne kontrolovaná, ale ak máte svoj vlastnývodovod, skupinový vodovod, prípadne studňu, mali by ste minimálne jedenkrátročne overiť jej kvalitu vyšetrením v akreditovanom laboratóriu. Studňa zároveň vyžaduje neustálu kontrolu a starostlivosť. Je nevyhnutné pravidelne ju čistiť a vodu v nej dezinfikovať. Vlastnosti vody (fyzikálne, chemické, senzorické) sú úzko späté s vývojom Zeme, jeho organizmov a napokon človekom. Ako najdynamickejšia časť zemského telesa ovplyvňuje pochody na Zemi. Naša planéta má obrovské množstvo vody ale iba mála časť môže byť využívaná pre organizmy, ktoré žijú na súši a vo vodách jednotlivých kontinentov. Oveľa menej pripadá pre človeka a jeho činnosť. Z fyzikálneho a chemického hľadiska je voda komplikovanou zlúčeninou s množstvom jedinečných vlastností, pričom vykazuje anomálie vo všetkých svojich vlastnostiach. Napr. hustota vody sa zväčšuje od 0°C po teplotu 3,98 °C ("ľad pláva"), potom sa pri vyššej teplote plynulo zmenšuje. Táto anomália ma obrovský význam pre život organizmov, inak by vody zamrzli až ku dnu. Pre človeka majú nesmierny význam funkcie vody. Ide o biologickú - výživa ľudstva, podnebný a pôdny činiteľ; zdravotnú - osobná a verejná hygiena človeka, čistenie, odstraňovanie odpadkov, vykurovanie, klimatizácia, atď; kultúrnu a estetickú - skrášlenie krajiny, rekreácie, relax, oddych. Dynamika vody sa prejavuje najmä jej kolobehom. Vplyvom slnečného žiareniasa voda z riek a oceánov vyparuje a vstupuje do atmosféry. V nej dochádza ku kondenzácii vodných pár a k vytváraniu oblakov. Pôsobením zemskej gravitačnej silyvoda padá späť na povrch Zeme v podobe zrážok (sneh, krúpy, dážď). Zrážková voda sa stane súčasťou povrchovej vody riek a jazier, alebo vsiakne do zeme a tvorí podzemné vody. Podzemné vody, ktoré opäť vyvierajú na povrch zeme v podobe prameňov, sú zdrojom vody pre povrchové vodné toky (potoky, rieky), príp. i jazerá,z ktorých vody odtekajú do morí a oceánov. Časť spadnutých zrážok sa znova vyparuje a kolobeh vody (hydrologický cyklus) pokračuje. Opísaný kolobeh sa označuje ako veľký kolobeh vody. celý text

Uncategorised, ostatné | 22. 3. 2013 | Autor: Správca Webu

Jarné prázdniny na svahu Bánova pri Tisovci

Počas jarných prázdnin na strednom Slovensku od 25 februára do 1 marca 2013 bol v prevádzke aj lyžiarsky vlek na Bánove pri Tisovci. celý text

Uncategorised, ostatné | 11. 3. 2013 | Autor: Správca Webu

Novoročný prejav

Vážení spoluobčania! celý text

Uncategorised, ostatné | 1. 1. 2012 | Autor: Správca Webu

Vianočné želanie

Vianočné želanie celý text

Uncategorised, ostatné | 20. 12. 2011 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na Tisovský jarmok

Pozývame všetkých obyvateľov aj návštevníkov Tisovca na tradičný Tisovský jarmok, ktorý sa uskutoční v sobotu, 21. mája 2011 na námestí v Tisovci. celý text

Uncategorised, ostatné | 11. 5. 2011 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na turistické chodníky

KST TURISTICKÝ ODDIEL KOS Rimavská dolina so sídlom v Tisovci celý text

Uncategorised, ostatné | 9. 5. 2011 | Autor: Správca Webu

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike sa uskutoční podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 z 18. júna 2008. Zákon zohľadňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č . 763/2008 z 9. júla 2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov. celý text

Uncategorised, ostatné | 6. 5. 2011 | Autor: Správca Webu

Výberové konanie

Mesto Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec v zmysle §3 a §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje celý text

Uncategorised, ostatné | 4. 5. 2011 | Autor: Správca Webu

Vitajte na novom webe mesta Tisovec

Dnes bol spustený nový web mesta Tisovec. Web bol kompletne nanovo spracovaný v modernom redakčnom systéme JOOMLA 1.6. Na spracovaní nových podkladov pre jednotlivé stránky, napĺňaní webu údajmi a optimalizácii sa stále pracuje preto Vás prosíme o strpenie v prípade že nenájdete informáciu ktorú ste hľadali. celý text

Uncategorised, ostatné | 2. 5. 2011 | Autor: Správca Webu

Rimava, Rimava, Rimavôčka moja...

Rimava, Rimava, celý text

Uncategorised, ostatné | 1. 5. 2011 | Autor: Správca Webu

Ponuka kurzov

Akadémia vzdelávania Rimavská Sobota pripravuje vo štvrtok 5. mája 2011 od 09,00 hod. seminár „Zamestnávateľ – Sociálna poisťovňa – Úrad práce – postupy vzájomnej komunikácie“. celý text

Uncategorised, ostatné | 1. 5. 2011 | Autor: Správca Webu
prvá
z 4
ďalší posledná