Navigácia

Obsah

Venujte 2 % z vašich daní turistom

Typ: Turistika | ostatné
Vážený priaznivec Klubu slovenských turistov, turistického oddielu KOS Rimavská dolina! Aj v roku 2015 si dovolíme uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnúť 2% z Vašich daní neziskovej organizácii.

Zákon č.595/2003 o 
daniach z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje každej fyzickej
a právnickej osobe, ktorá platí dane (zamestnanec, živnostník, podnik)
poukázať neziskovej organizácii - ktorú si sám určí -- aspoň 2% z jeho
zaplatených daní za uplynulý rok. Pre Vás to znamená nasmerovať túto
čiastku do Vami zvolenej organizácie. Ak tak neučiníte Vy, štát si 2% z 
daní občanov-daňovníkov rozdelí podľa vlastných priorít.

Aktuálne informácie o činnosti KST TO KOS Rimavská dolina je možné nájsť
na internetovej stránke mesta Tisovec pod hlavičkou oddielu. Tu
pravidelne uvádzame pripravované aj uskutočnené akcie. Náš oddiel
využíva možnosť získania finančných prostriedkov od začiatku jej
zavedenia do praxe. A je to najdôležitejší zdroj príjmov pre našu
činnosť. Keďže táto možnosť je tu aj tento rok, obraciame sa na Vás,
členovia oddielu, Vašich rodinných príslušníkov, známych a priateľov.
Obraciame sa aj na Vás, milí občania,
návštevníci mestskej webstránky, milovníci prírody a turistiky a na
všetkých zamestnancov, živnostníkov a firmy s prosbou o venovanie
svojich 2% z odvedených daní za rok 2014. Je dôležité vedieť, že to nie
je pre Vás žiaden výdaj navyše. Daňový úrad garantuje ochranu osobných
údajov daňovníka a aj to, že 2% z dane dostane na účet
http://tokosrimdolina.webnode.sk/ tá organizácia, ktorú si občan sám
zvolil. Nechceme nič nasilu a za každú cenu. Každý sa môže rozhodnúť
sám. Ak sa však rozhodnete podporiť naše občianske združenie, môžete tak
spraviť nasledovným spôsobom:

V prípade, ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba -- živnostník:

Vyhlásenie o poukázaní 2% dane je už súčasťou formulára daňového
priznania, na jednej z posledných strán. Treba ho len vyplniť. Daňový
úrad následne prevedie 2% dane v prospech určenej organizácie.
V daňovom priznaní k dani z príjmov vyplňte na poukázanie 2 % z dane
nasledovné:

Obchodné meno alebo názov:

Klub slovenských turistov

turistický oddiel KOS Rimavská dolina

Sídlo:

Daxnerova 1083/29 Tisovec

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo:

31906354

V prípade, ak ste zamestnanec: Zamestnávateľ Vám vykoná Ročné
zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a potom na požiadanie vystaví
tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Občan -- zamestnanec vyplní len Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%
zaplatenej dane. Tu sa udáva len meno a priezvisko daňovníka
(zamestnanca), rodné číslo, bydlisko a suma zodpovedajúca 2% zaplatenej
dane (minimálne 3,32 EUR. Táto suma sa odpisuje z Potvrdenia o zaplatení
dane od zamestnávateľa. *V prípade podpory nášho turistického oddielu sú
všetky tlačivá k dispozícii -- v kníhkupectve INFO v Tisovci, alebo v 
Mestskej knižnici. Je možné si ich stiahnuť aj z príloh tejto správy.

Obe vyplnené tlačivá --
Vyhlásenie spolu s Potvrdením potom doručte do stanoveného termínu na 
daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo predsedovi turistického oddielu,
do kníhkupectva INFO v Tisovci do 31. marca 2015.

Všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť našu činnosť, srdečne ďakujeme.

Tlačivá sú súčasťou správy v prílohách, údaje potrebné na vpísanie do 
tlačív vyššie v článku.

Za Váš čas venovaný tejto správe, prípadne ochotu venovať 2% z 
daní vopred ďakujeme.


Za KST TO KOS Rimavská dolina:
Dušan Kojnok, predseda oddielu


Prílohy

Vytvorené: 11. 3. 2015
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu