Navigácia

Obsah

Venujme si 2 % Príležitosť pre poberateľov a darcov 2% z odvedených daní aj v roku 2017

Typ: Turistika | ostatné
Vážený priaznivec Klubu slovenských turistov, turistického oddielu KOS Rimavská dolina!


Aj v roku 2017 si dovolíme uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnúť 2% z Vašich daní neziskovej organizácii. Zákon č.595/2003 o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje každej fyzickej a 
právnickej osobe, ktorá platí dane (zamestnanec, živnostník, podnik) poukázať neziskovej organizácii - ktorú si sám určí - aspoň 2% z jeho zaplatených daní za uplynulý rok. Pre Vás to znamená nasmerovať túto čiastku do Vami zvolenej organizácie. Ak tak neučiníte Vy, štát si 2% z daní občanov-daňovníkov rozdelí podľa vlastných priorít.

Aktuálne informácie o činnosti KST TO KOS Rimavská dolina je možné nájsť na internetovej stránke mesta Tisovec pod hlavičkou oddielu. Tu pravidelne uvádzame pripravované aj uskutočnené akcie. Náš oddiel využíva možnosť
získania finančných prostriedkov od začiatku jej zavedenia do praxe. A je to najdôležitejší zdroj príjmov pre našu činnosť. Keďže táto možnosť je tu aj tento rok, obraciame sa na Vás, členovia oddielu, Vašich rodinných príslušníkov, známych a priateľov. Obraciame sa aj na Vás, milí občania, návštevníci webu
www.tisovec.com, milovníci prírody a turistiky a na všetkých zamestnancov, živnostníkov a firmy s prosbou o venovanie svojich 2% z odvedených daní za rok 2016. Je dôležité vedieť, že to nie je pre Vás žiaden výdaj navyše. Daňový úrad garantuje ochranu osobných údajov daňovníka a aj to, že 2% z dane dostane na účettá organizácia, ktorú si občan sám zvolil. Nechceme nič nasilu a za každú cenu. Každý sa môže rozhodnúť sám. Ak sa však rozhodnete podporiť naše občianske združenie, môžete tak spraviť nasledovným spôsobom:

V prípade, ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba – živnostník: Vyhlásenie o poukázaní 2% dane je už súčasťou formulára daňového priznania, na jednej z posledných strán. Treba ho len vyplniť. Daňový úrad následne prevedie 2% dane v prospech určenej organizácie.

V daňovom priznaní k dani z príjmov vyplňte na poukázanie 2 % z dane nasledovné:

Obchodné meno alebo názov:
Klub slovenských turistov turistický oddiel KOS Rimavská dolina
Sídlo:
Daxnerova 1083/29 Tisovec
Právna forma:
občianske združenie
Identifikačné číslo:
31906354


V prípade, ak ste
zamestnanec: Zamestnávateľ Vám vykoná Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a potom na požiadanie vystaví tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Občan - zamestnanec vyplní len Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Tu sa udáva len meno a priezvisko daňovníka (zamestnanca), rodné číslo, bydlisko a suma zodpovedajúca 2% zaplatenej dane (minimálne 3,32 EUR. Táto suma sa odpisuje z Potvrdenia o zaplatení dane od zamestnávateľa. V prípade podpory nášho turistického oddielu sú všetky tlačivá k dispozícii - v kníhkupectve INFO v Tisovci, alebo v Mestskej knižnici. Je možné si ich stiahnuť aj na stránke mesta www.tisovec.com, resp. na stránke oddielu www.tokosrimdolina.webnode.sk.

Obe vyplnené tlačivá - Vyhlásenie spolu s Potvrdením potom doručte do stanoveného termínu na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo predsedovi turistického oddielu, do kníhkupectva INFO v Tisovci do 31. marca 2017. 

Všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť našu činnosť, srdečne ďakujeme.


Vytvorené: 15. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu