Navigácia

Obsah

P R O P O Z Í C I E Beh ulicami mesta Tisovec pod záštitou primátora mesta Ing. Petra Mináča

Typ: ostatné | Šport
P R O P O Z Í C I E Beh ulicami mesta Tisovec pod záštitou primátora mesta Ing. Petra Mináča

I. Všeobecné ustanovenia:

Organizátor:               Mesto Tisovec, Komisia kultúry a športu pri MsZ a ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec

 

Organizačný výbor :   Miroslava Kojnoková, Ing. Anna Kožiaková ,

                                   Mgr. Zdenka  Urbancová,  Mgr. Ján Sakáloš , Peter Rukavica

 

Riaditeľ pretekov:       Mgr. Gabriela Kéry

Hlavný rozhodca:       Mgr. Marian Petrok

Traťový rozhodca:      Mgr. Igor Beregi

Dátum konania:        28. september 2017, (štvrtok)

Miesto konania:          priestranstvo pred ZŠ Dr. Vl. Clementisa Tisovec pri pamätníku Dr. V. Clementisa a priľahlé ulice

 

II. Technické ustanovenia:

Kategórie:                   Materská škola CH + D                                                           200 m

                                    Najmladší žiaci, CH + D 1. – 2. roč.                                       300 m

                                    Mladší žiaci, CH / D 3. – 4. ročník                                         400 m

                                    Mladší žiaci, CH / D 5. – 6. ročník                                        1000 m

                                    Starší žiaci, CH / D 7. – 9. ročník                                         1400 m

                                    Dorastenci, CH / D                                                                1800 m

                                   Ženy , muži do 35 rokov , nad 35 rokov                              2300 m

                                                   

 

Pretekári nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť.

                                     

III. Časový harmonogram:

  9:30 hod.                  Prezentácia

10:00 hod.                  Spoločný štart  detí z MŠ

10:20 hod.                  Spoločný štart žiakov 1. a 2. ročníka

10:45 hod.                  Štart žiakov 3. – 4. ročníka, osobitne chlapci, dievčatá

11:15 hod.                  Štart žiakov 5. – 6. ročníka, osobitne chlapci, dievčatá

11:35 hod.                  Štart žiakov 7. – 9. ročníka, osobitne chlapci, dievčatá

11:55 hod                   Štart kategórie dorastenci

12:40 hod.                  Záver

16:00 hod                   registrácia  kategória ženy, muži  do 35, nad 35 rokov

16:30 hod                   spoločný štart ženy , muži do 35 , nad 35 rokov

 

 

 

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční vždy po vyhodnotení výsledkov kategórie.


Vytvorené: 18. 9. 2017
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: