Navigácia

Obsah

V Evanjelickom gymnáziu v Tisovci tvrdia: Dá sa to aj inak!

Typ: Školy | ostatné
V dňoch 16. - 20.6.2014 sa konal IKT Workshop pre žiakov druhého ročníka EGT. Cieľom workshopu bolo rozšíriť poznatky a zručnosti žiakov v oblasti informačných a komunikačných technológií nad rámec bežného učiva predmetu informatika.

Workshop bol zameraný predovšetkým na rozvíjanie praktických schopností práce s rôznymi formami multimédií, pričom bol rozdelený na štyri časti – foto, web, grafika a dokumentaristika.

Hlavným výstupom workshopu boli zrealizované tablá a ročenka školy. Tieto boli spracované nielen klasicky, ale hlavne pomocou informačných technológií. Naučili sme sa pracovať na reálnom projekte v reálnych podmienkach. V skupinách sme postupne realizovali čiastkové úlohy, pričom nik vopred nevedel ako to dopadne. Nakoniec sa bolo čím pochváliť, čo môže potvrdiť víťazná 2.B. trieda, ktorá vyhrala aj sladkú odmenu od riaditeľky školy.

V rámci workshopu sme privítali aj hostí Ing. Čajka a Ing. Tokára, ktorí nám priblížili využitie IKT v praxi (vo firme CSM Tisovec a.s., ale aj v študentskej firme v rámci predmetu aplikovaná ekonómia). Mali sme aj fotografov p. Slabeja a p. Kušpála, ktorí sa s nami podelili o skúsenosti z fotografovania a predstavili nám svoje práce. Súčasťou nášho workshopu bola aj prednáška s diskusiou na tému autorské práva a ich porušovanie, ktorá bola pripravená spolu s prezídiom policajného zboru SR a českou národní skupinou IFPI (Mezinárodní federace hudebního průmyslu), ktorá sa aktívne podieľa nielen na odhaľovaní kriminality v oblasti autorských práv, ale ukázala aj na možnosti legálneho „sťahovania“ hudby či filmov.

Zúčastnení lektori: Ing. Čajko, Ing. Tokár –CSM Tisovec, p. Slabej, p. Kušpál, Mgr. Leoš Bednář

Za EGT: Ing. Bábela, Mgr. Sczyrbová, Ing. Remeň

egt1

egt2

egt3


Vytvorené: 25. 6. 2014
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu