Navigácia

Obsah

„Ľudské práva - poznáme, rešpektujeme a chránime ich?“ Workshop ľudských práv

Typ: Školy | ostatné
Dňa 3. februára 2016 sa už po štvrtýkrát na našej škole uskutočnil Workshop ľudských práv. Opakovane sa symbolicky uskutočnil v mesiaci, ktorý je symbolom lásky, priateľstva, ľudskej spolupatričnosti a vzájomného porozumenia.

Hlavnou formou workshopu boli zážitkové aktivity, ktoré účastníkom workshopu umožnili porozumieť tomu, čo ľudské práva sú.

Cieľom workshopu bolo prispieť neformálnym vzdelávaním k zmenám pri presadzovaní práva na rovnosť, ľudských práv žien a rodovej rovnosti, a to najmä prostredníctvom preventívnych opatrení, a k výchove mladých ľudí k dodržiavaniu a ochrane ľudských práv a k citlivému vnímaniu situácií, kedy dochádza k ich porušovaniu vo formálnych a neformálnych skupinách mládeže.

Konkrétnym obsahom workshopu sa stalo šesť aktivít pod vedením odborníkov, ktorí prijali naše pozvanie. Boli to MUDr. Mária Martinove a PhDr. Vladimír Stanislav z  OLÚP, n. o. Predná Hora, Mgr. Zuzana Mináriková a Mgr. Jana Ciráková z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rimavskej Sobote, Ivan Demian, prezident Fitness klubu Iskra Hnúšťa, kpt. Mgr. Katarína Baboľová zo skupiny prevencie VO OR PZ v Rimavskej Sobote, Mgr. Monika Koncošová z SOŠ v Tisovci.

Aktivity boli zamerané na nasledovné témy:

  1. Alkoholové závislosti,

  2. Zvládanie stresu,

  3. Domáce násilie,

  4. Podporné prostriedky pre športovcov a ich účinok na zdravie organizmu,

  5. Kriminalita a porušovanie ľudských práv; počítačová kriminalita – kyberšikana,

  6. Ľudovít Štúr a jeho boj za ľudské práva.

Doplnkovou aktivitou bolo premietanie dokumentárneho filmu, pod názvom „Čerstvé, ale v kontajneri“, ktorý je silným kontrastom hladu a biedy v tretích krajinách sveta.

Dnešný deň sa na našej škole vydaril. Poďakovanie patrí všetkým hosťom, ktorí prijali naše pozvanie a stali sa garantmi jednotlivých aktivít, organizátorom podujatia, ktorými boli učitelia školy Mgr. Ingrid Kudláková, Mgr. Katarína Hutková, Mgr. Monika Koncošová, Mgr. Alena Majerská, PhD., Ing. Iveta Ganajová, Ján Sakáloš, a pochopiteľne žiakom, ktorí boli cieľovou skupinou workshopu, no ktorí neostali len pasívnymi príjemcami informácií, stali sa aktívnymi spolutvorcami tohto úspešného podujatia.

PaedDr. Zora Kéryová

01

02

03

04

05


Vytvorené: 10. 2. 2016
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu