Navigácia

Obsah

Zoznam daňových dlžníkov

Typ: ostatné | Samospráva
Mesto Tisovec ako správca dane v zmysle § 52 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní(daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2014,

u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 euru právnickej osoby 1 600 eur.

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov s členením daňových nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti, na poplatku za komunálny odpad, na dani za psa v nižšie uvedenej tabuľke, sa realizuje najmä za účelom vytvorenia morálneho tlaku správcu daní na týchto daňových neplatičov, s cieľom dosiahnuť úplné odstránenie týchto daňových nedoplatkov . Taktiež sa plní a vykonáva uznesenie MZ č. 80/2015 zo dňa 30.4.2015.

V prípade neuhradenia dlžnej sumy do 30.07.2015, správca začne exekučné konanie .


Príloha

Vytvorené: 26. 6. 2015
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu