Navigácia

Obsah

Zmeny a doplnky VZN o určení finančných prostriedkov

Typ: Samospráva | ostatné
Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 27. novembra 2016 je na úradnej tabuli a web stránke mesta www.tisovec.com v zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyvesený

N á v r h

Zmien a doplnkov

VZN o určení finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Tisovec

V zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota počas, ktorej sa môžu uplatniť pripomienky k tomuto návrhu a to:

-písomne na adresu: Mesto Tisovec

Nám. Dr. V. Clementisa 1

980 61 Tisovec

-elektronicky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

-ústne: do zápisnice na mestskom úrade

Pripomienky je možné uplatniť najneskôr do 7. decembra 2016 na Mestskom úrade v Tisovci.

Bc. Tibor Tokár, prednosta MsÚ Tisovec


Príloha

Vytvorené: 27. 11. 2016
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu