Navigácia

Obsah

Oznam - MsÚ

Typ: Samospráva | ostatné
Oznam - MsÚ
Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 30. novembra 2015 je na úradnej tabuli a web stránke mesta www.tisovec.com v zmysle §6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyvesený
V zmysle §6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota počas, ktorej sa môžu uplatniť pripomienky k tomuto návrhu a to písomne alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.
Pripomienky je možné uplatniť najneskôr do 10. decembra 2015 do 1530 hod. na Mestskom úrade v Tisovci.
Bc. Tibor Tokár
prednosta MsÚ Tisovec

Vytvorené: 30. 11. 2015
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu