Navigácia

Obsah

V. ročník Zrazu speleopotápačov v Tisovci 14.–16.10.2016

Typ: ostatné | Podujatia
Dňa 15. októbra 2016 sa konal v budove Mestského kultúrneho strediska v Tisovci jubilejný V. ročník Zrazu speleopotápačov, ktorí pomáhajú objavovať a skúmať zatopené jaskynné systémy na Slovensku a v zahraničí.

Prípravu sály, propagáciu, ako aj službu prvého kontaktu počas trvania V. ročníka Zrazu speleopotápačov, už tradične, vykonávali žiaci jaskyniarskeho krúžku SOŠ v Tisovci., pod vedením pedagogičky a našej členky Mgr. Kataríny Hutkovej. Pre účastníkov bolo zabezpečené ubytovanie v internáte Strednej odbornej školy. Možnosť ubytovania bola poskytnutá aj v hoteli CSM a v Centre pre deti a mládež pri ECAV Tisovec „Makovica“. Zraz je plánovaný ako trojdňová akcia ( 14. – 16. 10. 2016), a preto prví účastníci prichádzali už v piatok.

Prvý tím potápačov a jaskyniarov prišiel s predstihom už vo štvrtok poobede, v zložení: Ján Blaho, Mgr. Michal Ševeček, Ing. Zuzana Schusterová, Ing. Miroslav Zverka, RND. Lucia Stelková, PhD. Chceli využiť stretnutie a ponúknuť najnovšie výsledky z potápania, a preto, ešte v ten deň bolo dopravené potápačské vybavenie do Jazernej jaskyne a v piatok ráno začal celodenný prieskum. V jazere bola výborná viditeľnosť, čo využili potápači Mgr. Michal Ševeček a Ing. Zuzana Schusterová na prieskum a nafilmovanie zatopených priestorov, najmä v okolí Štvrtého jazera, objaveného Prof. Ing. Tiborom Sasvárim, PhD. , v roku 1969. Potápači ďalej skúmali okolie práve fungujúceho výveru „Tisovskej podvodnej sopky“, objavenej v roku 2014 potápačom Petrom Kubičkom, pričom filmovali a zameriavali rozsiahle zatopené priestory. Pre pozvaných potápačov a jaskyniarov boli po prezentácii pripravené exkurzie do jaskýň Teplica , Jazerná a Nová Michňová pod vedením Mgr. Miroslava Hecka a Mgr. Lukáša Vlčeka, PhD.,.

Na varení tradičného guľáša sa zhostili úlohy šéfkuchárov Ivan Kubíni a Dušan Čipka, ktorým ešte pomáhalo niekoľko dobrovoľníkov. Mäso z diviny do guľáša poskytol sponzorsky náš člen, tiež poľovník, Peter Vetrák. O ozvučenie a hudbu sa postaral Július Krajči. Neustálu službu vo vestibule zabezpečovala naša členka Mgr. Katarína Hutková, ktorej pomáhali pri prezentácii, predaji literatúry a suvenírov žiaci SOŠ: Adam Bobák, Lukáš Hrubý, Martin Huťan, Dominik Cavar a Filip Juríni. Ako každý rok, aj teraz sme vydali nové kalendáriky s potápačskou témou a  zhotovili sa na SOŠ aj tričká s logom zrazu . V dopoludňajšom programe sa konala aj exkurzia na výstavu potápača, inštruktora a zberateľa Petra Ferdinandyho, pri príležitosti 160. výročia (1856) fotografovania pod vodou. Výstava pod názvom „Svet pod vodou okom objektívu“ _ nainštalovaná v priestoroch MsKS v Revúcej. Prezentácia spojená s premietaním filmu bola zameraná najmä na fotografie, historické vodotesné puzdrá pre fotoaparáty a kamery. Po ukončení exkurzií nasledovala od 14. 00 hod. obedňajšia prestávka spojená s podávaním guľáša. K dispozícii bol aj bufet s pivom a občerstvením, pričom členky Únie žien Slovenska Mgr. Irena Vetráková a Marta Cibuliaková nám sponzorsky napiekli chutné koláčiky, za čo im patrí vďaka.

O 15. 00 hodine nasledovalo oficiálne otvorenie V. Zrazu speleopotápačov, predsedom Speleoklubu Tisovec Ivanom Kubínim a organizátorom Ing. Dušanom Hutkom.

Zároveň bola otvorená výstava fotografií Martina Strmisku, ktoré vznikli v spolupráci s potápačom Petrom Kubičkom. Fotografie vznikli v zatopených priestorov Opálových baní pri Dubníku. Na druhej výstave pod názvom „Cesty tichom“ sa predstavil potápač a fotograf Mgr. Michal Ševeček. Prevažná časť jeho fotografií bola z prieskumu zatopených jaskynných systémov Muránskej planiny. Časť fotografií bola i iných jaskýň Slovenska, ale aj zo zahraničia. Výstavu doplnili ukážky prírodnín, ako aj objavené artefakty po potápačoch zo zatopených častí jaskyne Teplica. Artefakty tam zanechali, alebo stratili potápači počas prieskumu jaskyne koncom 20. storočia.

Osobitnou výstavou jaskyniarskych pohľadníc sa prezentovali aj žiaci SOŠ v Tisovci odboru Grafik digitálnych médií pod vedením Mgr. Kataríny Hutkovej a pedagógov Ing. Petra Pastýra , Ing.  Mariana Smolca , s ktorými vyrobili propagačný materiál.

Po oficiálnom otvorení prvý bod programu bol venovaný nášmu členovi , jednému z najstarších jaskynných potápačov na Slovensku Ing. Zbižovi Nišponskému, ktorý tohto roku oslávil 80. narodeniny. Po úvodných slovách Ivana Kubíniho a Ing. Dušana Hutku dostal slovo aj náš jubilant. Poďakoval prítomným za slová uznania a pospomínal na svoje začiatky potápania. Nasledovala gratulácia a ocenenie viceprimátorom Tisovca Karolom Hruškom a poslankyňou Mgr. Gabrielou Kéry, ako aj ďalšie gratulácie od členov Speleoklubu a postupne sa vystriedali takmer všetci prítomní jaskyniari, potápači aj hostia. Členovia Speleoklubu pripravili pre “ Zbiža“ prekvapenie v podobe zakrytej veľkej misy, vyrobenej na tento účel, do ktorej sme mu naukladali 80 jabĺk. Po odhalení prekvapenia jubilant ponúkal prítomných darovanými jablkami a po ukončení programu aj dobrou slivovicou.

Po ukončení gratulácií nasledovali prednášky a prezentácie výsledkov bádania v jednotlivých jaskyniach. Národný park Muránska Planina prezentovali Ing. Barbora Leštáková a Ing. Helena Slivenská. V ďalšej prednáške a premietaní pokračoval potápač Ján Blaho, ktorý nás oboznámil s prácou a postupom jeho skupiny v Jazernej jaskyni. Potápač Mgr. Michal Ševeček premietol záznam z potápania v Teplici, na základe ktorého vznikla nová presnejšia mapa zatopených priestorov jaskyne. Podľa doterajších výsledkov bádania, ktoré boli prezentované, môžeme predpokladať ďalšie objavy a pokračovanie zatopených častí tejto jaskyne. Ing. Zuzana Schusterová a Mgr. Michal Ševeček nás oboznámili s výsledkami bádania v Brestovskej vyvieračke. Ing. Miroslav Zverka prezentoval doterajšie výsledky merania periodicity v Jazernej jaskyni. Ján Blaho prezentoval výsledky bádania v Riečnej jaskyni v Borinskom krase. Počas prednášok bol premietnutý aj záznam z potápania v Jazernej jaskyni, ktorý vznikol iba predošlý deň. Diváci videli rozsiahle zatopené priestory Jazernej jaskyne, smery jej možného pokračovania a zaujímavé geologické štruktúry. Po ukončení prednášok pokračovala niekoľkohodinová diskusia ktorú viedol Prof. Tibor Sasvári, CSc., rozoberali sa nové plány a postupy. Pred polnocou sa diskusie ukončili.

V nedeľu ráno sa odišlo na exkurziu do jaskyne Bobačka pri Muránskej Hute. Tohto roku tam urobili jaskyniari zo Speleoklubu Muránska planina významné objavy, na ktorých sa podieľal aj náš člen Mgr. Lukáš Vlček, PhD. Po absolvovaní exkurzie bol V. ročník Zrazu speleopotápačov oficiálne ukončený.

K jeho zdarnému priebehu prispel MsÚ Tisovec, členovia Speleoklubu Tisovec, sponzori, členovia Speleoklubu Muránska planina Ing. Ivan Rusnák , Ing. Milan Poprodský a riaditeľka SOŠ Tisovec Ing. Anna Kožiaková ­­­--­ za čo im patrí vďa

Za Speleoklub Tisovec, Ing. Dušan Hutka

DSC 8022

DSC 8027

DSC 8049

DSC 8050a

DSC 8079a


Vytvorené: 8. 11. 2016
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu