Navigácia

Obsah

Slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Typ: ostatné | Podujatia
Mesiac október je už dlhé roky mesiacom, v ktorom sa o mnoho intenzívnejšie usilujeme prejaviť úctu k starším. Má upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie v spoločnosti, oceniť jej prínos, bohaté vedomosti, skúsenosti a poukázať na potrebu dôstojného života starších ľudí.

Aj v týchto októbrových dňoch sa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším uskutočnilo viacero podujatí v našom meste. Konali sa v kluboch dôchodcov, v Domove dôchodcov a sociálnych služieb v Tisovci, ale aj v školách. Mestské slávnostné posedenie v kultúrnom dome v Tisovci sa uskutočnilo 25. októbra 2016 a už tradične ho organizovali členovia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva pri MsZ v Tisovci.

Prítomní si najskôr vypočuli slávnostný príhovor viceprimátora Karola Hrušku. Pre našich starších spoluobčanov si pripravili milý program deti zo Základnej umeleckej školy v Tisovci v sprievode svojich učiteľov a dobrú náladu im prišli spevom vyčariť aj členovia Mužského spevokolu Sama Daxnera z Tisovca, ktorí sa zúčastnili aj na slávnostnom posedení.

Vďaka pracovníčkam DDaDSS v Tisovci mohli organizátori poskytnúť účastníkom aj slávnostné občerstvenie.

Úctu a pozornosť si naši seniori právom zaslúžia, ale nie iba v mesiaci október, ktorý sa práve končí. Mnohí sú osamelí a smutní. Je potrebné, aby sme sa snažili vyčariť na ich tvárach spokojný a radostný úsmev po celý rok. Je dôležité robiť im spoločnosť, rozprávať sa s nimi, rozveseľovať ich. Dávať im najavo, že nám na nich záleží, že nie sú zbytoční, že ich potrebujeme. Potrebujeme ich múdrosť, láskavosť, pochopenie, skromnosť. To sú jedinečné a výnimočné devízy pre život a existenciu nás, mladších.

Na záver si dovolím citovať niekoľko slov v mene tých, ktorým tieto dni patria:

Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami. Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili slová. Nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú, že môj zrak zoslabol a moje myslenie už nie je také bystré. Nech sú požehnaní tí, čo mi prepáčili, že sa mi dnes vyliala káva.“

Tak nezabúdajme, vážme si ich a budeme požehnaní.

Za Komisiu sociálnu, bytovú a zdravotníctva MsZ Tisovec

Mgr. Irena Vetráková

Fotogaléria: TU


Vytvorené: 3. 11. 2016
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu